Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Martell Xo cognac

Martell Xo cognac

Giá: 4.500.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Php
  M?t s? pha tr?n kho lo c?a nho t? Grande v cc khu v?c Champagne Petit cung c?p s?c m?nh, s? kho lo v chi?u di.

M?t Cognac tuy?t v?i ??n t? Martell.

V?i thi?t k? chai ??t ph Martell Xo mang ??n v? ??p quy?n r? ???c v l hoa h?u trong lng r??u. Tuy v?y Martell Xo khng m?t ?i s? n?ng nn ??c tr?ng c?a Cognac.

l m?t s? pha tr?n kho lo c?a nho t? Grande v cc khu v?c Champagne Petit cung c?p s?c m?nh, s? kho lo v chi?u di.
Mu: vng h? phch
M?i: Light nho, m?t s? g?, m?t lin l?c c?a vani.
V? ??ng s?n:
Martell XO l m?t nh s?n xu?t hng ??u c?a Cognac, ???c thnh l?p b?i Jean Martell vo n?m 1715. N ? ???c bn vo n?m 1988 gia ?nh Firino Martell Seagram v m?t l?n n?a trong n?m 2002 T?p ?on Pernod Ricard, c?ng s? h?u cc th??ng hi?u Cognac Biscuit v Renault.
Cc ch? h?m, ??n nh?ng n?m 1980, t? Chapeau gia ?nh (trong cch cc ch? h?m r??u c?a Hennessy l t? Fillioux gia ?nh).
Martell coi tr?ng s?n xu?t r??u cognac tinh khi?t, m?m m?i, trung l?p, do ? n khng ch?ng c?t c??n trong r??u vang. Th??ng c thng lm t? g? s?i Trontais, ? l t?i h?n, v?i l? chn lng thu h?p, tannin v lignin, h?n Limousin, g? s?i, k?t qu? trong t h?n "g?" h??ng li?u trong Cognac.

 

Martell Cognac ???c s?n xu?t t? ??r??u vang t? vng Borderies, tri ng??c v?i cc cng ty khc, trong ? ch? y?u l bn Cognac Champagne m?n. Borderies Cognac c m?t h??ng v? h?p d?n ny.

Gi?i thi?u v? gi?ng:
Martell XO Medaillon (Very Superior Old Pale) l m?t khch cho ?n t?i b?t c? thu th?p t? m?t b?a ti?c l?n ?? 1 thn m?t 'Tete-a-Tete'. Tr?n tru v m d?u, s? vin mn c?a n n?m gi? ln n??c ? ho?c pha tr?n. Cc nhn mang m?t huy ch??ng vng kh?c v?i cc b?c chn dung c?a Louis XIV, trong n?m cu?i cng c?a tri?u ??i (1715) Martell ???c thnh l?p

        martell xo

1. Cc khu v?c tr?ng nho

Ch? c ??t ?ai, kh h?u c?a vng Cognac m?i t?o ra ???c nh?ng tri nho ??c s?c ?? lm ra r??u brandy th??ng h?ng. Vng ny ???c chia ra lm 6 khu v?c, v?i nh?ng thnh ph?n ??a ch?t v kh h?u khc nhau nn tri nho ? m?i khu v?c c?ng mang tnh ch?t khc nhau:
- Grande Champagne
- Petite Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bois Ordinaires
Chnh nh?ng thnh ph?n nh? ? vi, ??t st, ??t ct, khong ch?t v kim lo?i ? m?i khu v?c ny, c?ng thm v?i gi bi?m ??m mi mu?n m?n t? ??i Ty D??ng th?i vo khi?n cho tri nho tr?ng ? m?i khu v?c ??u c ??c tnh ring.
Cognac ???c lm t? r??u vang v ph?i g?m t nh?t l 90% nho Ugni Blanc, r?i Folle Blanche v Colombard. Nh?ng th? nho ny m dng ?? lm ra r??u vang th r?t xong, u?ng chua c? mi?ng v c nhi?u acidity. N?ng ?? alcohol c?a n l?i ch? ??t t?i m?c t? 9% ??n 10% nn v? nh?t.Th? nh?ng khi ?em ch?ng c?t ln ?? lm ra Cognac th n l?i tr? thnh th? r??u m?nh ??c s?c nh?t th? gi?i.


2. Ph??ng php lm r??u

Khc v?i r??u Whisky hay r??u vodka, Cognac l m?t th? Brandy ???c ch?ng c?t t?i 2 l?n.
- Tr??c h?t, ng??i ta l?y r??u vang tr?ng ?? vo m?t n?i n?u l?n r?i ?un nng ln cho r??u  b?c h?i. H?i r??u ???c cho ch?y qua m?t h? th?ng ?ng xo?n ngm trong m?t thng n??c l?nh. H?i r??u g?p l?nh th ??ng l?i thnh gi?t v ch?y vo m?t bnh h?ng. Nh?ng gi?t r??u thu ???c trong ??t ??u ny l m?t ch?t l?ng h?i ??c, ti?ng Php g?i l Brouillis. M?c ?? alcohol c?a n m?i ch? vo kho?ng 28%.
- Ng??i ta ?em nh?ng bnh brouillis ?? vo m?t ci n?i khc r?i ch?ng c?t thm m?t l?n th? nh. Ch?t r??u ch?y ra ???c g?i l eau-de-vie, v?i m?c ?? alcohol r?t cao ln, ln t?i 70%. L?n ch?ng c?t th? nh ny c tn l la bonne chauffe.
Trong ??t ??u, m?i n?i n?u c th? cho ??n hng tr?m lt eau-de-vie nh?ng ng??i ta lo?i b? m?y lt ??u tin (v b?t ??u nh?t b?t). Nh?ng lt b? lo?i ? s? ???c pha tr?n v?i Broullis v ?em ch?ng c?t l?i trong ??t sau.

 
3. Nguyn li?u ??c bi?t v ti kho chuyn mn

Khi ti?n trnh ch?ng c?t ? xong, eau-de-vie ???c ?? vo nh?ng thng ch? lm b?ng g? s?i v ??a xu?ng h?m t?i cho n n?m ng? yn ? ? t nh?t l vi ba n?m. ?y l th?i k? ? r??u.
Trong kho?ng th?i gian ny, r??u s? d?n d?n ng? sang mu vng v ???c ngm ch?t g? t? thng ch?a ti?t ra. ??ng th?i ch?t alcohol c?ng d?u b?t ?i, tr?m l?ng xu?ng, ch? khng n?ng g?t nh? lc ban ??u.
Nh? v?y, thng g? s?i c?ng l m?t thnh ph?n quan y?u trong ti?n trnh lm ra r??u Cognac. Nh?ng g? s?i ph?i l th? c?a Php, lo?i Limousin ho?c Troncais, ch? s?i c?a M? khng th?m b?ng. Thng g? v?a ???c lm xong, ng??i ta ??t l?a chy bng bng trong ?. Khi g? b? hun nh? v?y, m?t trong c?a thng b? thiu xm ?i m?t ph?n. Chnh nh?ng ch? chy xm g?n thnh than ny gp ph?n t?o cho eau-de-vie ci ny mu ?? nh? H?ng Ng?c (Ruby) sau m?y n?m ngm trong thng.
??n cng ?o?n ny th c?n ph?i c ti kho vo kinh nghi?m c?a cc chuyn vin pha ch? m?i c th? t?o ra nh?ng chai Cognac v?i tnh ch?t ??c bi?t v ??ng nh?t tr??c sau nh? m ?t c?a m?i nh s?n xu?t.
R??u Cognac cn c m?t ??c ?i?m n?a l n r?t d? bay h?i. M?c d?u eau-de-vie ? ???c ?? th?t ??y vo nh?ng thng g? c ??y nt kn nh?ng b?ng, nh?ng khi m? nt ra ?? ki?m sot l?i sau m?t n?m yn ngh?, ng??i ta th?y r??u v?n b? hao h?t ?i t? 3% ??n 5%, h?t nh? c ai l?y tr?m. ? l v r??u th?m qua cc th? g?, g?p khng kh th bay ln th?m ngo ng?t kh?p t?nh Cognac.
H?i x?a, nh?ng ng??i lm r??u khng hi?u t?i sao nn b?o nhau r?ng ch?c cc thnh thin th?n ? trn tr?i ng?i th?y mi nh? Cognac h?p d?n qu nn bay xu?ng u?ng m?t m?t ph?n. V v?y m ng??i ta g?i ph?n r??u b? hao h?t do hi?n t??ng b?c h?i l Ph?n C?a Cc Thin Th?n.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 780.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ci g lm cho r??u Cognac th?m ngon ??c bi?t. C 3 y?u t? khi?n cho ph?m ch?t c?a r??u Cognac v??t tr?i h?n h?n nh?ng th? brandy thng th??ng.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ch? c ??t ?ai, kh h?u c?a vng Cognac m?i t?o ra ???c nh?ng tri nho ??c s?c ?? lm ra r??u brandy th??ng h?ng. Vng ny ???c chia ra lm 6 khu v?c, v?i nh?ng thnh ph?n ??a ch?t v kh h?u khc nhau nn tri nho ? m?i khu v?c c?ng mang tnh ch?t khc nhau
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Martell l lo?i r??u lu ??i nh?t trong dng Cognac, thnh cng v n?i ti?ng nh? h??ng v? ??c bi?t, m?n mng m h?p d?n.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Cordon Bleu ? nh?n ???c m?t Huy ch??ng vng t?i T?p ch Qu?c t? c?a Spirits gi?i th??ng.
Giá 3.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Mu s?c: M?t topaz su, h? phch, r?ng r? v?i  nh sng ??p. Gi ph h?p v?i m?t dng r??u cao c?p b?c nh?t.
Giá 14.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Hennessy vsop v?i h??ng v? m?t ong v cam th?o
Giá 1.150.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
  N?u c m?t s?n ph?m tiu bi?u cho ng??i snh ?i?u v? cognac, s? l?a ch?n ? s? l Hennessy Paradis .
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u 12 con gip th?m ngon n?i ti?ng c?a Nga , ph?c v? ch? y?u nhu c?u c?a cc n??c Ph??ng ?ng
Giá 1.250.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status