Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Hennessy vsop

Hennessy vsop

Giá: 1.150.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Php
Hennessy vsop v?i h??ng v? m?t ong v cam th?o

 

Hennessy VSOP (Very Superior Old Pale)

L s? pha tr?n t?ng h?p c?a h?n 60 lo?i eau-de-vie khc nhau ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m. Khc v?i Hennessy Xo, Hennessy VSOP c mu s?c vng nu, l s? pha tr?n c?a v? g? s?i v v? cay. Bn c?nh ?, ng??i u?ng cn c th? c?m nh?n ???c h??ng v? c?a mi m?t ong v cam th?o.

 

Nh s?n xu?t cognac hng ??u c?a Php s? ra m?t b? s?u t?p qu t?ng l? h?i Hennessy VSOP t?i Hong Kong, Macau & khu v?c ?ng Nam ?? cho m?ng n?m m?i .

?? ?nh d?u s? ki?n hi?m c ny, th??ng hi?u s? ra m?t thi?t k? hon ton ??i m?i, v?i nh?ng chi ti?t ruy b?ng to b?o, v nh?ng ???ng nt quy?n r?, gi?ng nh? ??c tnh c?a dng cognac ny. Nh?ng d?i ruy b?ng ny t??ng tr?ng cho nh sng t?a ra t? dng cognac qu hi?m, ??m snh, m nh?, & m??t m. H??ng v? ??a ng??i u?ng ?i vo m?t th? gi?i hon ton khc bi?t, th? gi?i c?a mu s?c . Thi?t k? trang tr v?i hnh ?nh phong ph, s?ng ??ng c?a nh?ng d?i ruy b?ng ?a s?c, nh? g?m d?t trong h?p qu t?ng sang tr?ng, b? s?u t?p qu t?ng l? h?i bao g?m m?t chai Hennessy VSOP 70cl v m?t chai m?u 5cl .

Chai m?u ??c ?o l ki?u chai dnh cho cc nh s?u t?p, thi?t k? b?ng kim lo?i sng bng, v?i tng mu ?? m?m m?i s?ng ??ng, bi?u t??ng truy?n th?ng c?a may m?n , th?nh v??ng, trong v?n ha Chu .

B? s?u t?p qu t?ng l? h?i Hennessy V.S.O.P 2010

V?i 2 chai trong m?t h?p qu t?ng k? ni?m  dng cognac huy?n tho?i ???c ?a chu?ng ny, nh? m?t mn qu n?m m?i uy tn ch?t l??ng.

Hennessy VSOP ???c ??t tn theo yu c?u c?a vua George V c?a Anh vo n?m 1817 , v? m?t dng Very Superior Old Pale Cognac eau-de-vie. Dng cognac ny l h?n h?p pha tr?n ph?c h?p, k?t h?p t? h?n 60 dng r??u tm eau-de-vie , t? b?n vng tr?ng nho hng ??u c?a Cognac, v ???c tr??ng thnh ch?m trong cc thng g? nhi?u n?m tu?i. T? ?, di s?n ny lun ???c tn knh b?i nh?ng ng??i snh r??u trn ton th? gi?i.

?ng ch l s? m m??t, Hennessy VSOP n?i ti?ng v?i k?t c?u m??t nh? nhung, v h??ng v? tinh t? . H?n h?p ny c h??ng v? phong ph & tao nh, v?i h??ng ng?t m?t c?a tri cy, ?an xen b?i h??ng l ?inh h??ng, v qu?, ??c tr?ng b?i s? cn b?ng, hi ha, v k?t thc m.

                             Hen

 

 

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 780.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ci g lm cho r??u Cognac th?m ngon ??c bi?t. C 3 y?u t? khi?n cho ph?m ch?t c?a r??u Cognac v??t tr?i h?n h?n nh?ng th? brandy thng th??ng.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ch? c ??t ?ai, kh h?u c?a vng Cognac m?i t?o ra ???c nh?ng tri nho ??c s?c ?? lm ra r??u brandy th??ng h?ng. Vng ny ???c chia ra lm 6 khu v?c, v?i nh?ng thnh ph?n ??a ch?t v kh h?u khc nhau nn tri nho ? m?i khu v?c c?ng mang tnh ch?t khc nhau
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Martell l lo?i r??u lu ??i nh?t trong dng Cognac, thnh cng v n?i ti?ng nh? h??ng v? ??c bi?t, m?n mng m h?p d?n.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  M?t s? pha tr?n kho lo c?a nho t? Grande v cc khu v?c Champagne Petit cung c?p s?c m?nh, s? kho lo v chi?u di.
Giá 4.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Cordon Bleu ? nh?n ???c m?t Huy ch??ng vng t?i T?p ch Qu?c t? c?a Spirits gi?i th??ng.
Giá 3.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Mu s?c: M?t topaz su, h? phch, r?ng r? v?i  nh sng ??p. Gi ph h?p v?i m?t dng r??u cao c?p b?c nh?t.
Giá 14.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
  N?u c m?t s?n ph?m tiu bi?u cho ng??i snh ?i?u v? cognac, s? l?a ch?n ? s? l Hennessy Paradis .
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u 12 con gip th?m ngon n?i ti?ng c?a Nga , ph?c v? ch? y?u nhu c?u c?a cc n??c Ph??ng ?ng
Giá 1.250.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status