Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Hennessy PARADIS

Hennessy PARADIS

Giá: 16.500.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: php
  N?u c m?t s?n ph?m tiu bi?u cho ng??i snh ?i?u v? cognac, s? l?a ch?n ? s? l Hennessy Paradis .

 

Hennessy PARADIS

 

?am M Thu?n Khi?t

Hennessy Paradis ???c pha ch? t? 100 lo?i r??u c?t t? nh?ng khu v?c tr?ng nho t?t nh?t t?i cognac , thng qua qu trnh l?a ch?n kh?t khe nh?ng lo?i eau-de-vie h?o h?ng nh?t .

Hennessy Paradis m? ra khuynh h??ng cho cch t?n h??ng l?c th tao nh v l?ch lm .

N?u c m?t s?n ph?m tiu bi?u cho ng??i snh ?i?u v? cognac, s? l?a ch?n ? s? l Hennessy Paradis .

Hennessy Paradis th??ng ???c th??ng th?c ? d?ng nguyn ch?t trong ly pha l hnh Tulp.

 

Sng t?o m?i nh?t c?a Hennessy, Paradis Imprial, ???c ra m?t theo phong cch hong gia t?i H?ng Kng & Ma Cao, hon thi?n v?i m?t b?o tng ??c bi?t mang tn Hennessy Palace ???c xy d?ng t?i Grand Hyatt Macau cng v?i m?t l? h?i ko di 3 ?m lin ti?p. H?n 300 khch hng khu v?c VIP, bao g?m Andy On v Cecilia Yip, ???c m?i th?m quan Hennessy Palace, v?i ki?n trc ???c sng t?o nh?m m?c ?ch ti hi?n l?i n?i nh? thng Tm c?a ?? qu?c Nga, l ngu?n c?m h?ng chnh cho Paradis Imprial .

Xu?t pht t? m?t dng r??u tm eaux-de-vie c?, dng cognac sang tr?ng ny ti hi?n m?t ??n hng ??c bi?t ???c ??t b?i Hong h?u Nga Maria Feodorovna n?m 1818, ?? k? ni?m sinh nh?t c?a con trai b Sa hong Alexander I vo d?p ging sinh. Paradis Imprial c h??ng v? th?u su?t & tinh t?, v?i h??ng g? ??c tr?ng ha quy?n v?i hoa nhi cam.

?? gi?i thi?u dng ambrosia ??c bi?t ny, nh Hennessy ? yu c?u Stphanie Balini thi?t k? m?t chai ki?u chai decanter tinh t?, b? m?t ???c lm b?ng pha l cabochon v trang tr v?i nhn hi?u m? vng 18-carat. M?i chai mang m?t con s? ring, np mnh trong m?t chi?c h?p lt vng, v?i nhi?m v? kp nh? l m?t b? ?? v l?p b?o v?.

Hennessy Paradisto

 

 

 

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 780.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
    Otard cognac l th??ng hi?u lm cho dng cognac tuy?t v?i h?n.
Giá 2.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ci g lm cho r??u Cognac th?m ngon ??c bi?t. C 3 y?u t? khi?n cho ph?m ch?t c?a r??u Cognac v??t tr?i h?n h?n nh?ng th? brandy thng th??ng.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Ch? c ??t ?ai, kh h?u c?a vng Cognac m?i t?o ra ???c nh?ng tri nho ??c s?c ?? lm ra r??u brandy th??ng h?ng. Vng ny ???c chia ra lm 6 khu v?c, v?i nh?ng thnh ph?n ??a ch?t v kh h?u khc nhau nn tri nho ? m?i khu v?c c?ng mang tnh ch?t khc nhau
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Martell l lo?i r??u lu ??i nh?t trong dng Cognac, thnh cng v n?i ti?ng nh? h??ng v? ??c bi?t, m?n mng m h?p d?n.
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  M?t s? pha tr?n kho lo c?a nho t? Grande v cc khu v?c Champagne Petit cung c?p s?c m?nh, s? kho lo v chi?u di.
Giá 4.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Cordon Bleu ? nh?n ???c m?t Huy ch??ng vng t?i T?p ch Qu?c t? c?a Spirits gi?i th??ng.
Giá 3.500.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  Mu s?c: M?t topaz su, h? phch, r?ng r? v?i  nh sng ??p. Gi ph h?p v?i m?t dng r??u cao c?p b?c nh?t.
Giá 14.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Hennessy vsop v?i h??ng v? m?t ong v cam th?o
Giá 1.150.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u 12 con gip th?m ngon n?i ti?ng c?a Nga , ph?c v? ch? y?u nhu c?u c?a cc n??c Ph??ng ?ng
Giá 1.250.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status