Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Chivas 18 n?m

R??u Chivas 18 n?m

Giá: 1.200.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.

R??u Chivas 18 n?m

Blended Whisky, Scotland

Scotch pha tr?n n?i ti?ng ???c ?? xu?t ? ?y trong m?t phin b?n kem v ph?c t?p. M?t chu?n m?c ?ng v?i Scotch Whisky 18 n?m, ng ? nh?n ???c m?t s? ?i?m xu?t s?c c?a 9/10 c?a T?p ch Whisky!

Cc h??ng v? phong ph c?a Chivas Regal l qu? c?a hn nhn b?i Colin Scott, Master My xay sinh t?, m?t l?a ch?n t?t nh?t whisky m?ch nha v ng? c?c c?a Scotland ny ngh? s? th?c s?, gi?ng nh? m?t m?i c pha tr?n loi sinh ?? n??c hoa, l?p rp cc lo?i whisky khc nhau ?? ??t ???c s? hi ha hon h?o.

Chivas 18 n?m vo n?m 2005 ? nh?n ???c huy ch??ng vng trong th? lo?i Deluxe Xay 18 n?m tu?i, nh? l m?t ph?n c?a r??u vang qu?c t? & Spirits c?nh tranh.

16.-Chivas-1-1920x720

Huy ch??ng vng, San Francisco Spirits c?nh tranh Th? gi?i 2011

    Qu?c gia / Vng: Scotland
    ?ng chai chnh th?c ?ng chai:
    B?ng c?p: 40,00%
    Kh?i l??ng: 70 cl
    Tu?i: 18 n?m
    Than bn: Khng c than bn
    ?ng gi: Tr??ng h?p

    Mu s?c: vng h? phch ng nh.
    M?i: M?i r?ng, tr?n tru, n cho th?y ghi ch ng?t ngo c?a ng? c?c v tri cy chn (l, to). N pht tri?n trn cy c mi (cam, qut) v cc lo?i gia v? (qu?, ?inh h??ng).
    Palate: cn b?ng, ph?c t?p, n cho th?y s? cay ??ng ng?t ngo c?a la m?ch v cc lo?i h?t (h?nh nhn). N ho?t ??ng trn m?t ong, m?c qua v g?i c?a thu?c l t??i.
    K?t thc: di v linh ho?t, n ???c ?nh d?u b?ng qu? l chn v cc lo?i gia v? (h?t tiu). Retro-kh?u gic cho th?y ghi ch c?a hoa xng ln.

M t? thm v? r??u chivas 18 n?m
Nh?ng ng??i am hi?u c?a Chivas Regal ? ?nh gi cao phong cch phong ph v ho phng c?a Chivas Regal 12 Year Old. ?i?u ny ???c ph?n nh trong Chivas 18 n?m, c?ng ???c ??c tr?ng b?i m?t su, ph?c t?p t?i m d?u, whisky ??c bi?t ???c l?a ch?n cho s? pha tr?n chivas18 n?m

Chivas Regal 18 Year Old l sng t?o c nhn c?a My xay sinh t? Master, Colin Scott. T?t c? cc thng r??u whisky Scotch ???c l?a ch?n ? ???c l?a ch?n c?n th?n t? c? phi?u r?t c? v qu hi?m ? ?? tu?i t?i thi?u l 18 n?m, bao g?m c? m?t s? lo?i whisky hi?m. S? l??ng c?a Chivas Regal 18 Year Old c th? ???c s?n xu?t trong b?t k? n?m no do ? nh?t thi?t ph?i h?n ch?. M?i chai mang s? c?a ring ??c ?o c?a n n?i ti?p. ?i?u ny c ngh?a r?ng m?i chai c th? ???c truy tr? l?i m?t pha tr?n ??c bi?t v t? ?, tr? l?i thng qua n?m trong thng, ch?ng c?t ??u tin ? cho n cu?c s?ng.

Chivas 18 n?m cung c?p cho b?n m?t tr?i nghi?m whisky m?nh m? b? ch v sang tr?ng b?i v n ???c lm t? tay l?a ch?n lo?i whisky phong ph ??c bi?t.

pubspecial

N?m L?u :
Mu s?c: Intense, h? phch t?i
M?i: Multi-l?p h??ng li?u tri cy kh, gia v? v k?o b? c?ng b?
V?: ??c bi?t phong ph v m?n mng, Chivas 18 c m?t kh?u v? s-c-la nhung ?en v?i cc ghi ch hoa thanh l?ch v wisp khi m d?u ng?t ngo
K?t thc: A, k?t thc tuy?t di?u di ?m p v ?ng nh?.

     chivas4

Chivas 18 l m?t Scotch whisky pha tr?n ???c thnh l?p n?m 1801 b?i Chivas Brothers. Chivas Regal ???c phn bi?t b?i nh sng c?a n, h??ng th?m ko di, ??y ??, vm mi?ng m?n v h??ng v? cn b?ng v?i m?t cht khi.

Chivas Regal 18 Year Old l pha tr?n t? whisky tr??ng thnh t nh?t 18 n?m. Nhi?u l?p ghi ch c?a k?o b? c?ng tri cy, gia v? v b? kh cung c?p cho m?t h??ng v? ??c bi?t phong ph v m?n mng. Chivas 18 Year Old c m?t kh?u v? s-c-la ?en m??t v?i ghi ch hoa thanh l?ch v wisp khi m d?u ng?t ngo.

Ma thu n?m ngoi Chivas Brothers (thu?c s? h?u c?a Pernod Ricard) cho qu ng c tham v?ng v cc ph??ng ti?n truy?n thng whisky khc m?t c? h?i hi?m c ?? ph h?y m?t trong nh?ng lo?i whisky pha tr?n ???c ?nh gi cao c?a h?, Chivas Regal 18 n?m. Trong khi chng ti tri?t ?? ???c h??ng n?m v qu trnh nh? n ban ??u ???c m? ra, chng ti c t?i cho cc ph?n c?a m?u nn l?i trn k? cho ??n g?n ?y, khi chng ti ? n? ra trong b?n thnh ph?n c?a Chivas 18 m?t l?n n?a. N?u khng c thm ado, ?y l cch chng ti c?m th?y v? h?t 18, 18 Longmorn, Strathisla 18, v 18 Islay, (m?c d khng c s?n cho cng chng) t?o thnh Chivas 18 n?m.

Grain 18: h? phch nh sng whisky ny b?t ??u v?i bnh h?nh nhn ng?t ngo v th?t b?m th?t trn m?i. Trn vm mi?ng c?n m?t mi?ng bnh tr?ng ???ng l?u l?i m?t cht qu lu tr??c khi ghi ch khoa tr??ng v b? d?n ??n m?t k?t thc smokey. ?i?u ny ???c cho l khng ph?i l r??u whisky ???c tiu th? trn vai tr ring c?a n, do ? nh? l m?t thnh ph?n pha tr?n Longmorn 18: H?i ??m mu h?n so v?i r??u whisky ng? c?c, Longmorn c anh ?o ng?t v qu? vi?t qu?t vo m?i, m?t m?n nuttiness nh? k?t h?p ?? t?o ra h??ng th?m c?a h?n h?p ???ng mn. Qu? v m?t ong xu?t hi?n trn vm h?ng. Cc k?t thc di v?a ph?i, balsa g? d?m ghi ch xu?t hi?n m? d?n iodine h?i m?n Strathisla 18:. Chi?m th? ph?n c?a s? t? c?a Chivas 18, ny whisky mu vng c mu?i v khi 1 cht vo m?i, ti?p theo l n??c tri cy m?n v s? ln meo g?i nh? c?a m?t th? vi?n c? ??y b?i. K?t thc l ng?n, v?i cc ghi ch khi nh? bnh m n??ng b? chy Islay 18: B?t ??u v?i cc ghi ch c?a BBQ tm v i-?t, whisky h? phch ny sau ? cung c?p cho cch ngm n??c mu?i m?n v mn v? cy. C c?ng ?nh r?t ngon, nh?c nh? m?t taster c?a da yn d?u t? m?t phng tack. K?t thc l di v smokey, gi?ng nh? m?t ??ng l?a tr?i vo ngy hm sau ho?c pho hoa r?ng. By gi?, chng ta hy quay ??n 18 Chivas, m l m?t s? pha tr?n c?a whisky tr??c: nh sng c mu h? phch, s? pha tr?n ny lm m?m cao v th?p trong b?n thnh ph?n pha tr?n, lm cho m?t ??n v? th v?. Ghi ch m?i c th? ???c ch?n vo m?i tri cy qu chn t?i, butterscotch v cy kim ngn hoa. Ngoi ra, m?t g?i c?a chu?i chn. Chng ti s? tranh lu?n r?ng Chivas 18 l ph?c t?p h?n, cn b?ng h?n so v?i b?n thnh ph?n c?a n. Trong th?c t?, cc Strathisla 18 l thnh ph?n duy nh?t m ??ng ra cho chng ta nh? m?t ng??i nghi?n r??u hng ngy kh? thi. R??u Chivas 18 tuy nhin, qu?n l ?? v??t ln trn s? ti?n c?a cc b? ph?n c?a n ?? t?o ra m?t whisky th?c s? th v?.


Vivienne Westwood-Chivas Regal 18

Pernod Ricard (Thi Lan) Cng ty TNHH. ph?i h?p v?i Vivienne Westwood, m?t trong nh?ng nhn hi?u th?i trang n?i ti?ng nh?t th? gi?i, trnh by Chivas Regal 18 Vivienne Westwood trong m?t s? h?p tc th? 3 v?i cc nh thi?t k? th?i trang n?i ti?ng. T?i Thi Lan, phin b?n gi?i h?n ny ? ??n ch? trong th?i gian cho vi?c gi?i thi?u ph?n m?m c?a Vivienne Westwood, th??ng hi?u th?i trang Anh, t?i Central Chidlom v Zen Department Store. G?n ?y, Vivienne Westwood tham gia v?i Chivas Regal v?i thi?t k? phin b?n m?i nh?t gi?i h?n cho cc Chivas Regal Ch? k Vng 18 ?? k? ni?m 210 n?m t?n t?i Chivas Regal. ?i?u ny Limited Edition m?i nh?t l phin b?n th? ba sau khi Alexander McQueen v Christian Lacroix. Cc thi?t k? c?a chai r??u Chivas 18 n?m v o khoc ???c l?y c?m h?ng t? l c? 1.805 g?c t? Trafalgar, m?t ngu?n quan tr?ng c?a ngu?n c?m h?ng cho b? s?u t?p trong qu kh? v hi?n t?i c?a Vivienne Westwood. Ch? c 2.000 chai Chivas Regal 18 Vivienne Westwood Edition ? ???c pht hnh trn ton th? gi?i v ch? c su ? Thi Lan.

           Chivas 18toNgu?n g?c c?a r??u whisky v?n cn b? tranh ci gi?a nh?ng ng??i anh em h? Ireland v Scotland. Khng ch?c ch?n ?i?u ny gp ph?n ?? nh?ng b ?n xung quanh tinh th?n n??c. Scotland, trn c? s? cc h? s? b?ng v?n b?n, tuyn b? quan h? cha con c?a r??u whisky. Ng??i Ai Len, trong khi ?, cung c?p m?t gi?i thch khc nhau v? ngu?n g?c c?a n, n ph?i ???c th?a nh?n, l kh thuy?t ph?c.

Nh?ng d?u v?t ??u tin ch?ng c?t s? xu?t hi?n ? Ai C?p, 3000 tr??c cng nguyn ???c ch?ng c?t t?i ? n??c hoa, th?i gian v Kohl, ???c s? d?ng nh? bng m?t t?i b?t. Thu?t ng? "r??u", xu?t hi?n vo cu?i th?i Trung C?, l khng c g khc h?n l c ngu?n g?c t? ti?ng ? R?p al lo?i my phm cho ph? n?. Trong r??u n?u b?ng g?o th? k? th? chn tr??c Cng nguyn, m?t lo?i r??u ch?ng c?t t? ??m?t ???ng, ma ???ng ho?c tri cy, s? ???c s?n xu?t ? ?n ??. Mi v? sau, ? 384 tr??c Cng nguyn, Ismaili tri?t h?c Hy L?p Aristotle l ng??i ??u tin ?? c?p ??n trong m?t lu?n v? kh t??ng.

T?i m?t th?i gian khi chu u r?i vo tnh tr?ng h?n lo?n c?a cu?c xm l??c man r?, Ireland ? tr? thnh, sau s? s?p ?? c?a ?? ch? La M, n?i tr ?n c?a cc tn gio Kit gio v ki?n ??th?c ???c gi?ng d?y b?i cc nh s?. ?y l nh?ng nh truy?n gio Ailen, d?n ??u b?i Thnh Patrick, ng??i, n?m 432, ? bo co chuy?n ?i c?a h? rao gi?ng Tin M?ng k? thu?t ch?ng c?t ? Ireland sau ?, h? thch nghi v?i n ?? s?n xu?t beatha uisce, Celtic d?ch n??c cu?c s?ng.

Trong khi ?, tr??c khi th? k? th? m??i l?m, khng ?? c?p ??n b?ng v?n b?n c?a u?ng n??c ch?ng c?t t? ng? c?c, cho d la m, la m?ch ho?c y?n m?ch, ng??i ta tin r?ng beatha uisce ???c, ban ??u ???c s? d?ng cho m?c ?ch y h?c. Trong th?c t?, tinh th?n n??c s?n xu?t vo th?i ?i?m ? l khng c g gi?ng nh? whisky hi?n t?i. 1 r??u c h??ng v? th?o d??c v m?t ong, c ph?c v? nh? l m?t lo?i khng sinh, th?m ch c th? ch?a tr? ch?ng l?i ng? ??c th?c ph?m. ?i?u ny c l? l nh?ng g gi?i thch ngu?n g?c c?a tn ??y ?? c?a tn gio, cho th?c u?ng ny.

N?m 1170, qun ??i Anh xm chi?m Ireland. Nh?ng ng??i lnh c?a vua Henry II sau ? s? pht hi?n ra m?t th?c u?ng c c?n c?a ng??i dn b?n ??a r?t ph? bi?n. Cu chuy?n ?i r?ng ng??i Anh c?ng gi?m theo chnh t? c?a beatha uisce, ch? ph? bi?n m h? chia s? v?i k? th Ireland. Lo?i ny, hon ton unpronounceable tn nh?ng k? xm l??c Anh, ? tr? thnh, theo th?i gian, uisce, fuisce, uiskie, whiskie v whisky cu?i cng.

M?t l?n n?a, khng c ngu?n b?ng v?n b?n th?c s? ?ng tin c?y khng c b?ng ch?ng ?? xc nh?n lu?n n ny nh?m ch?ng minh ngu?n g?c c?a r??u whisky Ailen. D sao, r??u whisky ? c tuy nhin b?t ??u pht tri?n v??t ra ngoi bin gi?i c?a Ai-len, ???c h? tr? b?i cc nh s? truy?n gio ti?p t?c rao gi?ng L?i Cha.

zon KLIA_arrivals_boutique_opening_6dec12_15

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 ??
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status