Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Chivas 38 n?m

Chivas 38 n?m

Giá: 16.500.000 VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotch
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.

Chivas regal scotch whisky nh s?n xu?t dng r??u n?i ti?ng nh?t th? gi?i.

Chivas Regal Scotch whisky ???c s?n xu?t b?i cc cng ty b?o hi?m Chivas Brothers c?a Aberdeen , Scotland t? n?m 1801. N ???c s?n xu?t t?i nh my ch?ng c?t Strathisla n?m trong th? tr?n nh? c?a Keith g?n sng Spey .

Hm nay Chivas Regal l m?t trong nh?ng th??ng hi?u cao c?p c?a r??u whisky v?i kh?i l??ng bn hng cao h?n trn ton th? gi?i, v?i m?c t?ng tr??ng 40% trong 4 n?m qua, ???c xu?t kh?u sang h?n 200 qu?c gia. N ???c bn ? chu u v Vi?n ?ng .
S?n ph?m

Chivas Regal 12 Year Old: cc whisky d?a trn h?n h?p c?a t nh?t 12 n?m. N l m?t th?c u?ng m?m v v? ng?t c?.

Chivas Regal 18 Year Old vng Ch? k: M?t h?n h?p c?a whisky tr??ng thnh t? 18 n?m tr? ln. N c ghi ch c?a s c la v mu da cam, cam chanh v gia v? c?m gic trong mi?ng.

Chivas Regal 25 Year Old: s?n xu?t trong cc phin b?n gi?i h?n ??c bi?t chai, v?i nh?ng lo?i r??u Whisky t?t nh?t ? ?? tu?i t? 25 ho?c nhi?u h?n. H??ng v? c?a ng l r?t ??c bi?t v?i cc ghi ch c?a mai v ?o.

Chivas Regal Royal Salute 50 n?m tu?i: ?ng gi ?? k? ni?m s? xu?t hi?n c?a Elizabeth II ln ngi c?a Anh, ???c bi?t ??n v?i h??ng v? h?i c?a n. Ch? c 255 chai ???c s?n xu?t v ch? c 10 ???c g?i ??n M?.
H?p c ch?a Stone of Destiny.
Chivas 38 Tu?i, ? DESTINY

royal-salute-38-year-old-stone-of-destiny-scotch-whisky-750mlfile 14_26

N l ?i?m nh?n c?a Chivas whisky. Tu?i t? 38 n?m l m?t di tch th?c s? c?a gi tr? ???c cng nh?n b?i ng??i thu gom v ph?n ?n. T?o ra nh? l gi?i tr ?? cc v? vua c?a Scotland v ?? trang s?c c?a c m?t tch sau khi b? m?t ngai vng c?a mnh ch?ng l?i Anh. Chng ???c s?n xu?t r?t t chai m?i vi n?m, v v?y n khng ???c xem l m?t s?n ph?m th??ng hi?u th??ng xuyn.

Royal Salute l m?t Scotch whisky ???c s?n xu?t b?i Chivas Brothers, ???c thnh l?p n?m 1801 t?i Aberdeen, Scotland . Th??ng hi?u c?a nh Royal Salute l Strathisla Distillery t?i Keith, Moray trong Speyside , Scotland .

Royal Salute l m?t Scotch whisky uy tn hng ??u, ra m?t vo ngy 02 thng 6 n?m 1953 b?i Chivas Brothers vinh danh N? hong Elizabeth II vo ngy ??ng quang c?a c. Tn sau khi Salute Gun truy?n th?ng 21, t?t c? cc lo?i whisky Salute Hong gia ???c ?? tu?i t?i thi?u l 21 n?m, cho php cc whisky ?? pht tri?n m?t h??ng v? phong ph v ph?c t?p.

Hong gia whisky Salute th??ng c gi t? $ 200 v $ 900. Th??ng hi?u ???c bn ch? y?u ? chu , Nga, Trung ?ng, Nam M?, v qu?c t? Duty Free.

C? phi?u c?a Royal Salute l h?n ch? do tu?i whisky. ??i v?i m?i n?m c?a s? lo ha c?a Scotch whisky , 2% c?a b?c h?i r??u whisky. Qu trnh ny ???c g?i l " chia s? c?a thin th?n ".

Duke c?a Argyll gi? vai tr ??i s? th??ng hi?u cho Royal Salute.

N?i dung

Royal Salute Family

* Royal Salute 21 N?m Old: t?ng h?p t? whisky tr??ng thnh t nh?t 21 n?m. V? n?i b?t: ton thn, su ng?t tri cy v h??ng v? h?t v?i khi kh m?n. [1]

Whisky ???c ?ng chai t?i flagons s?, s?n xu?t b?i Wade s?, k?t h?p cc hnh ?nh c?a Robert Bruce v mang m?t ph??ng chm Gaelic c th? d?ch l 'm thanh c ?? trung th?c, s? ?n ??nh k? t? n?m 1801. [2]

* Royal Salute 100 thng: h?n h?p trong m?t ph?n nh? c?a 100 thng, b?ng cch s? d?ng cc lo?i whisky nin. Ghi ch n?m: di di, tri cy ng?t ngo d?n oakiness khi m d?u,. [3]

* Royal Salute chivas 38 n?m Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t 38 n?m. N?m ghi ch, ghi ch phong ph c?a g? tuy?t tng v h?nh nhn, v?i m?t oakiness sherried. Tri cy s?y kh ko di cay trong k?t thc. [4] V?i gi kho?ng $ 900.

           chivas regal honour store

* Royal Salute 50 Year Old: t?ng h?p t? lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t 50 n?m. Phin b?n gi?i h?n pht hnh vo n?m 2002 ?? k? ni?m N?m Thnh vng c?a N? hong Elizabeth II , gi 30.000 USD. [5]

Royal Salute 62 Gun Salute: pha tr?n t? cc whisky l?a ch?n c?a m?i ng??i trong s? b?n my xay Th?c s? k? t? khi sng t?o c?a th??ng hi?u vo n?m 1953, v truy?n l?i ??n ngy hi?n t?i. ?? tu?i t nh?t 40 n?m. Ghi ch n?m: m?n chn, s c la ?en, qu?, cam ng?t Seville. [6] V?i gi kho?ng $ 2.800.
L?ch s?

1640: Nh Schivas, m?t lu ?i l?n, ???c xy d?ng t?i Schivas Aberdeenshire. Tn g?i ny b?t ngu?n t? 'seamhas Gaelic, c ngh?a l n?i h?p. Trong nhi?u th? k?, ng??i dn g?n ? ? l?y tn c?a Chivas.

1801: Chivas Brothers d?u v?t ngu?n g?c c?a n ?? m? m?t c?a hng t?p ha ? Aberdeen. Cc c?a hng bn th?c ph?m sang tr?ng nh? c ph, gia v? k? l?, brandy Php, v Caribbean rums m?t khch hng giu c. Chivas Brothers b?t ??u s?n xu?t whisky h?n h?p m?n nh? l m?t thay th? cho cc lo?i r??u Whisky c s?n t?i th?i ?i?m ?, th??ng kh?c nghi?t v km tr??ng thnh.

1843: Chivas Brothers ? c?p Warrant Hong gia cung c?p hng ho cho N? hong Victoria . Chivas Brothers ? ???c m t? vo n?m 1890 l "ch?c ch?n cc doanh nghi?p purveying t?t nh?t ? pha b?c c?a Scotland Scotland c?a t?p ch hm nay.

N?m 1909: Chivas Regal Chivas Brothers ra m?t.

1953: Chivas Brothers ra m?t Royal Salute 21 N?m C?, vinh danh N? hong Elizabeth II khi ??ng quang c?a c.

2000: Chivas Brothers tr? thnh m?t ph?n c?a nhm Pernod Ricard c?a cng ty.

2003: Royal Salute 50 Old n?m ???c pht hnh nh? l m?t phin b?n ??c bi?t cho m?ng N? hong Elizabeth II c?a Golden Jubilee ?? ?nh d?u 50 n?m trn ngai vng. M?i chai c tnh n?ng m?t bn tay ch?m kh?c vng 24 carat m?ng bm, v ???c bn v?i gi $ 30.000. Chai ??u tin ? ???c trnh by ?? Sir Edmund Hillary nhn d?p k? ni?m 50 n?m c?a mnh ??t cc ??nh ni Everest, v?i ti?n thu ???c s? ?? Trust Himalaya. [7]

2004: Royal Salute 100 thng l?a ch?n ???c ??a ra.

2005: Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny ???c ??a ra.

2010: Royal Salute 62 Gun Salute ???c ??a ra.

2011: Royal Salute Tribute danh d?, m?t lo?t cc h?n ch? c?a 21 chai ???c t?o ra trong s? h?p tc v?i Garrard, kim hon lu ??i nh?t c?a th? gi?i ???c ??a ra. M?i chai bn l? $ 200.000 [8]

Cc nh Royal Salute v v? tr c?a trung tm du khch c?a n n?m ? v? tr ch?ng c?t Strathisla. Ch?ng c?t ???c thnh l?p vo n?m 1786, [9] v l s? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t ? vng Cao nguyn c?a Scotland - Strathisla Distillery , n?m ??trong Speyside .

Ch?ng c?t Strathisla ???c s? h?u b?i Chivas Brothers, v Strathisla ??n Malt l m?t trong cc lo?i whisky m?ch nha ???c s? d?ng trong h?n h?p Royal Salute.
Royal Salute Marketing

            Chivas speyside june11 01

 

Chivas 38 n?m Scotch Whisky Old ( Chivas 38 ), Royal Salute 38 Year Old ny l?y tn t? s? tch Stone of Destiny huy?n tho?i, m?t trong nh?ng bi?u t??ng m?nh m? nh?t trong qu kh? c?a Scotland. Trong nhi?u th? k?, ? ? ?ng m?t vai tr m?nh m? trong cc l? enthroning c?a ?c Vua v N? Hong c?a Scotland, l ch? ng?i cho con d?u c?a chnh quy?n Hong gia m?i. Truy?n th?ng lu ??i mang v? ngy hm nay v l?n cu?i ???c s? d?ng t?i ngy ln ngi c?a N? hong Elizabeth II vo ngy 02 thng 6 n?m 1953 - ngy Chivas 38 n?m ra m?t ? ???c ??a ra, nh? l m?t c?ng ch?ng chc m?ng  t? Chivas Brothers ??n N? hong m?i. Hm nay, Stone of Destiny n?m d??i s? b?o v? trong Lu ?i Edinburgh, cng v?i thanh ki?m bi?u t??ng cho ??t n??c v cc danh hi?u khc c?a Scotland cho ??n khi ??ng quang ti?p theo.

R?t t lo?i whisky khc s? c th? ph h?p v?i Chivas 38 n?m cho tu?i tuy?t ??i v ?ng gi ngng cu?ng. N ??p th? cng nh? ? granit-bnh ??ng r??u l? v n??c s?, mang m?t g?i nh? stopper m? vng c?a cn ki?m c?a thanh ki?m c? x?a c?a Scotland. M?i chai l ??p b?c trong m?t h?p thanh l?ch mu ?? giu c v?i m?t k?t thc ?en bng. 40% Alc / Vol.

Xu?t x? t? m?t l?a ch?n hi?m hoi c?a whisky ? ?? tu?i t? 38 n?m tr? ln, Chivas 38 n?m l ??nh cao c?a Scotch whisky. Cc bi?u hi?n th??ng tr lu ??i nh?t c?a whisky Scotch t?ng h?p trong worldThe Stone of Destiny l bi?u t??ng m?nh m? nh?t c?a hong gia Scotland. T?i m?i l? ??ng quang k? t? th?i xa x?a, n ? ???c ??t bn d??i ngai vng c?a hong gia nh? m?t bi?u t??ng c?a quy?n l?c v ?nh h??ng v xc nh?n quy?n c?a m?i qu?c v??ng v? tr v??ng gi? c?a mnh. V?i m?t s? l??ng r?t h?n ch? pht hnh m?i n?m, Chivas 38 n?m l?u gi? nh?ng ?i?u sang tr?ng v uy tn.

Royal Salute ???c qu?c t? hng ??u polo ti tr? v?i gi?i ??u bao g?m -

- Sentebale Polo Cup 2011 lin k?t v?i Royal Salute, Coworth Park, Ascot, Anh vi?n tr? c?a cc t? ch?c t? thi?n Sentebale .

- T? ch?c Challenge Cup 2011, Polo Club Santa Barbara, California, Hoa K? tr? gip c?a nh?ng ng??i b?n M? c?a Qu? c?a Hong t? William v Hong t? Harry t? thi?n.

- Royal Salute China Open Polo Tournament, Tang Polo Club, B?c Kinh, Trung Qu?c

- Royal Salute Tang Polo Cup, Tang Polo Club, B?c Kinh, Trung Qu?c

- Royal Salute Maharaja Jodhpur | Golden Jubilee Cup, Umaid Bhawan Palace , Jodhpur, ?n ??.

- Royal Salute Qu?c Cup, Desert Palm Polo Club, Dubai. [10]

- Tournament Triplice Coroa, Helvetia Polo Club, So Paulo, Brazil

- Copa Ouro, Sao Jose Polo Club, So Paulo, Brazil

- Sydney Gold Cup, Sydney Polo v Country Club, Sydney, Australia

- Bernard Weatherill Cup, Beaufort Polo Club, Tetbury, Anh

T? n?m 2006, Royal Salute ? ti tr? cho Mark Gi?i th??ng Tn tr?ng ? Hn Qu?c v Vi?t Nam.

Royal Salute truy?n hnh, bo ch, v qu?ng co ngoi tr?i ???c qu?n l c?a TBWA c? quan.

 

Cc c?u hai Scotches l hon ton khc nhau - v?i Chivas l "to b?o h?n, ng?t ngo, v v?i cc ghi ch c?a than c?i v Johnnie Walker Blue" oakier, nh? nhng h?n, v v?i cc ghi ch c?a c? kh "- v ti ngh? r?ng ? l t?t h?n l ch? quan ?? c nhn v?.

C nhn ti th??ng th?c m?t Scotch r?t ??m h?u h?t th?i gian ?? ?u tin c?a ti s? nghing v? pha Chivas, m?c d ti th?c s? th??ng th?c Johnnie Walker Blue n c th? l qu nh? ??i v?i ti, ??c bi?t l khi b?ng tan. N s? ph? thu?c vo tm tr?ng c?a ti vo lc ny m ti ch?n - Chivas l m?t vng n?m Scotch v Johnnie Walker Blue Scotch ma h. Ti c?ng ? lm m?t so snh v?i Johnnie Walker Black v ? l m?t tr?n ??u g?n Chivas 18 v? pha ? to b?o c?a scotch - m?t l?n n?a, ti ?ang thch Chivas m?c d.??Tuy nhin, xem xt khc l gi c?.

C m?t s? ?nh gi cao cho Scotches t?i ?i?m gi h?n $ 100, nh?ng cho ng??i trung bnh l m?t ?i?u xa x?. V v?y, n l th v? ?? ??t hai ??u c?a quang ph? ph b?o hi?m v?i nhau ?? tm ra nh?ng g b?n ?ang th?c s? thi?u n?u b?n khng chi tiu thm $ 100. Ngoi m?t thng su?t tinh t? ???c tm th?y trong Johnnie Walker v m?t h? s? h??ng v? hon ton khc nhau, ti?n c?ng chi tiu trong hai cch. M?t l?n n?a, Scotch whisky ni chung, l r?t ch? quan v?i h??ng v? m m?i ng??i nn lm theo s? thch ring c?a h?.?

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 ??
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status