Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Chivas 21 N?m - 1 LT

Chivas 21 N?m - 1 LT

Giá: Lin H? VNĐ
Dung Tích: 1000 ml
Xuất Sứ: Scotland
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.

Gi?i thi?u S?n ph?m Chivas 21 n?m :

Chivas Regal Royal Salute l m?t trong nh?ng Whiskys Scotch pha tr?n t?t nh?t trn th? gi?i. Mi c?a dng Scot ny r?t ??c bit, thoang tho?ng mi khi v h?ng th?m c? ri cy v nhi?u khi nh?m t??ng l m?t h??ng hoa r?t ??c bi?t. Trong mi?ng b?n s? c?m nh?n ???c h??ng v? h?p d?n ny nh? v? b? ng?t ngo. K?t thc v? ko di trong mi?ng khi?n ng??i dng th?y hi lng v? h??ng v?. R?t t Whiskys trn th? gi?i c th? ??a ??n b?n nh?ng tr?i nghi?m nh? v?y nh?ng b?n s? nh?n ???c v?i Royal Salute.

Chivas-211

V? quy m v l?ch s?

Whisky Chivas Regal ???c th?c hi?n trong m?t c?a hng duy nh?t t?i Aberdeen, Scotland, anh em James v John Chivas Regal ? xy d?ng m?t danh ti?ng nh? my xay consummate c?a Scotch whisky t?t v m?t th??ng hi?u m v?n thi?t l?p cc tiu chu?n xu?t s?c cho t?t c? cc linh h?n c?t. Hm nay, Strathisla Distillery duy tr nhi?u truy?n th?ng v k? thu?t ??u tin ??t ra h?n 200 n?m tr??c. Nh? v?y c?ng hi?n ?? t?o ra m?t whisky ch?t l??ng v??t tr?i v tnh th?ng nh?t c?a h??ng v? ??m b?o r?ng Strathisla Distillery l x?ng ?ng v?i vai tr c?a n nh? l 'Home v tri tim c?a chivas regal Regal'.

Whisky phong ph v ph?c t?p t? Chivas l s? pha tr?n c?a cc lo?i m?ch nha duy nh?t, tr? nh?t ???c ? 21 n?m trong thng g? s?i tr??c khi ?ng chai trong flagons s? th? cng.

Royal Salute ? ???c ??a ra ngy 02 Thng Su n?m 1953 nh? l m?t c?ng n?p cho N? hong Elizabeth ?? II vo ngy L? ??ng quang c?a c. Tn c?a Whisky Scotch ??c bi?t ny ??n t? Royal Salute 21 Gun,  b?n m?ng nh? l m?t d?u hi?u c?a s? tn tr?ng ??i m?nh m? ??i v?i N? Hong  

T?i l? ??ng quang c?a mnh, v??ng mi?n c?a N? hong Elizabeth II ? ???c thi?t l?p trong h?ng ng?c, ng?c bch v ng?c l?c b?o. Nh?ng vin ? qu v?n l ngu?n c?m h?ng cho cc mu s?c c?a flagons th? cng Royal Salute, do ? chai mu s?c c th? khc nhau

Gi?i thi?u v? gi?ng:
Scotch whisky l whisky ???c th?c hi?n ? Scotland. Scotch Whisky ???c ch?ng c?t t? ng? c?c nh? la m?ch, ng v la m?ch ?en, th??ng l cc ??n ch?t ? ???c ? trong thng g?. Scotch whisky ???c chia thnh b?n lo?i: single malt, m?ch nha vatted ('tinh khi?t m?ch nha'), pha tr?n, v ng? c?c duy nh?t.

Cng th?c:
Ti s? khng khuyn b?n nn pha tr?n b?t c? ?i?u g v?i ?i?u ny whisky scotch t?t c?a hong gia. Ch? c?n ?? m?t ly r??u v nhm nhi h??ng v? tinh t? c?a n ho?c u?ng trn ?. Sau b?a t?i, th??ng th?c bu?i t?i c?a b?n v?i m?t ly Chivas Regal Royal ?? d?n l?i thin ???ng ??n v?i b?n

1392012131731427

 

Chivas Regal l m?t lo?i whisky pha tr?n nhi?u lo?i ng? c?c, v?n th??ng quen g?i l Blended whisky. ???c s?n xu?t b?i Chivas Brothers, thu?c s? h?u c?a Pernor Ricard. Chivas Brothers l?n ??u tin ???c thnh l?p n?m 1801. Chivas Regal th??ng hi?u c?a m?t gia t?c lu ??i ? Scotland.
? l Scotch whisky 12 tu?i ? l s?n ph?m ??ng ??u trn th? tr??ng Chu u v khu v?c Chu - Thi Bnh D??ng. S?n l??ng c?a Chivas Regal ? t?ng 61% t? n?m 2002 ??n 2008.

Dng Chivas Regal
        Chivas Regal 12 Year Old: h?n h?p t? whisky tr??ng thnh t nh?t l 12 n?m tu?i.
        Chivas Regal 18 Year Old: h?n h?p t? whisky tr??ng thnh t nh?t l 18 n?m tu?i.
        Chivas Regal 25 Year Old: Kh?i t?o b?ng cch s? d?ng whisky t? t nh?t 25 n?m; ch? c s? l??ng h?n ch? v?i gi bn l? l 300 c $
L?ch s?
The House of Schivas, m?t ngi bi?t th? l?n, ???c xy d?ng t?i Schivas vo n?m 1640. Tn g?i ny c ngu?n g?c t? seamhas 'Gaelic, c ngh?a l n?i h?p.
Chivas Brothers b?t ngu?n cho vi?c m? m?t c?a hng t?p ha t?i 13 King St, n?m 1801. Cc c?a hng bn th?c ph?m sang tr?ng nh? c ph, gia v? k? l?, brandy c?a Php, v Ca-ri-b rums m?t khch hng giu c. N?m 1842, Chivas Brothers ? ???c gi? l?i ?? cung c?p cc quy ??nh ?? gia ?nh hong gia t?i lu ?i c?a dng h? khi chuy?n th?m ??u tin c?a N? Hong Victoria's Scotland.
N?m 1843, Chivas Brothers ? ???c c?p m?t Warrant Hong gia ?? cung c?p hng ho cho N? Hong Victoria's. Chivas Brothers ? ???c m t? vo n?m 1890 l "ch?c ch?n l doanh nghi?p purveying t?t nh?t ? pha b?c c?a Scotland Scotland c?a t?p ch hm nay.
Trong su?t nh?ng n?m 1850, James Chivas ? quy?t ??nh ?? ?p ?ng nhu c?u c?a khch hng giu c c?a mnh cho m?t whisky m??t m h?n, b?ng cch b?t ??u ?? pha tr?n cc lo?i whisky ?? t?o ra m?t s? pha tr?n ??c quy?n c?a Chivas Brothers. Scotch whisky pha tr?n ??u tin c?a h? c tn l 'Glen Dee Hong gia ? ???c ??a ra, sau ? vo nh?ng n?m 1860 b?i Scotch whisky pha tr?n th? hai c?a h?, "Royal Strathythan'.
Trong nh?ng n?m 1900, Chivas Brothers quy?t ??nh t?o ra nin Scotch whisky pha tr?n c?a h? ?? xu?t kh?u sang M?, n?i m cc n?n kinh t? ?ang bng n? sau khi l?n l??t c?a th? k? ? ???c thc ??y nhu c?u ??i v?i hng ha sang tr?ng. Whisky ny ???c ??t tn Chivas Regal
Chivas Regal 25 Year Old ? ???c ??a ra vo n?m 1909 l Scotch sang tr?ng ban ??u, v ? tr? thnh m?t th??ng hi?u hng ??u t?i M? Chivas Regal ti?p t?c s? thnh cng c?a n cho ??n khi c?m vo nh?ng n?m 1920.
Chivas Regal ? ???c mua b?i Seagram trong n?m 1949, trong ? cung c?p m?t phn ph?i r?ng h?n v h? th?ng ti?p th?.
Chivas Regal ? ???c ti ??a ra nh? l Chivas Regal 12 n?m tu?i ? M? sau s? ?? v? c?a c? hai C?m v Th? chi?n II. Chivas ? tr? thnh m?t th??ng hi?u th?i trang c?a th?i ??i. Chivas Regal Scotch whisky theo yu c?u c?a Sinatra, cng v?i cc th??ng hi?u m?nh khc ? h?u tr??ng bu?i bi?u di?n, v Chivas ti tr? Frank Sinatra c?a Diamond Jubilee Tour vo n?m 1990.
N?m 1950, cng ty Chivas Brothers l c th? mua Distillery Strathisla trong ? s?n xu?t Malt ??n Strathisla ???c s? d?ng trong Regal Chivas pha tr?n.
Chivas Regal ph?m vi ???c m? r?ng v?i s? ra m?t c?a whisky tu?i cao h?n, vo n?m 1997 v?i s? ra m?t c?a Chivas Regal 18 tu?i, v trong n?m 2007 v?i s? ra m?t c?a Chivas Regal 25.
Chivas Regal ? ???c mua l?i b?i Pernor Ricard

Strathisla ch?ng c?t
Nh c?a Chivas Regal v v? tr trung tm khch truy c?p c?a n ???c ??t t?i nh my ch?ng c?t Strathisla. My ch?ng c?t ???c thnh l?p vo n?m 1786, v l nh my ch?ng c?t lu ??i nh?t lm vi?c ? Ty Nguyn Scotland - Strathisla.
Nh my ch?ng c?t Strathisla thu?c s? h?u c?a Chivas Brothers, Malt ??n  Strathisla  l m?t trong cc lo?i whisky m?ch nha ???c s? d?ng trong h?n h?p Chivas Regal.
Malt ??n Strathisla c v? ng?t t? nhin v gip xc ??nh mi v? c?a Chivas Regal.
Marketing
Trong n?m 2009, Chivas Regal ? pht ??ng m?t chi?n d?ch qu?ng co ton c?u m?i, ?? ch?y trn t?t c? cc chu l?c. 'Live v?i tinh th?n th??ng v "???c t?o ra b?i cc c? quan qu?ng co Euro RSCG. Chi?n d?ch ny c truy?n hnh, bo ch, qu?ng co ngoi tr?i.
Chivas Regal c?ng ti tr? cho cc ca s? ngh? s? n?i ti?ng ?i kh?c th? gi?i v?i cc chuy?n l?u di?n
Chivas Regal c?ng l ??c tr?ng trong th?i gian ?ng c?a c?a lo?t phim truy?n hnh Boston Legal.
N?m 2011 Chivas Regal ti tr? Gi?i th??ng Chu t?u n?i b?t trong th? thao Th? Gi?i
Critical Acclaim
Whisky Chivas Regal ? th?c hi?n ? c?p qu?c t? X?p h?ng cu?c thi GOld. Trong n?m 2012, San Francisco Th? gi?i Spirits C?nh tranh ban gim kh?o - cho n?m th? hai lin ti?p - trao t?ng Huy ch??ng vng vng v ?i Regal Chivas 18yr-v Chivas Regal whisky 25yr.
San Francisco Th? gi?i Spirits Competition x?p h?ng hng n?m

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 ??
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status