Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bn Chivas 25 n?m

Bn Chivas 25 n?m

Giá: 5.200.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Bn chivas 25 n?m cng cc lo?i s?n ph?m r??u chivas khc. Chivas 25 n?m l s?n ph?m cao c?p trong dng r??u chivas, tr??c s? l??ng r??u chivas 25 n?m ch? dnh cho nh?ng cn b? cao c?p v nh?ng doanh nhn cao c?p nh?ng nay ?? ti?p c?n d?n t?n tay ng??i dng. CHivas Regal ? ??t nhi?u c? s? trn th? gi?i ?? s?n xu?t v ng??i dn trn th? gi?i ? c th? th??ng th?c dng r??u chivas cao c?p ny.

R??u Chivas 25 n?m

Chai ??u tin c?a r??u Chivas 25 n?m "uncorked" vo ngy 28 thng 9 t?i m?t bu?i l? ra m?t l?p lnh qu?c t? ? ???c s? ch?ng ki?n c?a h?n 450 khch VIP ??n t? h?n 30 qu?c gia trong vi?c thi?t l?p nh? khng c khc l th? vi?n cng c?ng New York , m?t bi?u t??ng ki?n trc hng v? ???c xy d?ng vo n?m 1909.

Whisky m?i tr? t? lng tn knh Chivas 25 n?m, ???c t?o ra vo n?m 1909 ?? ?p ?ng th? hi?u c?a t?ng l?p th??ng l?u M?, sau ? ? b? c?m C?m th?i ?i?m ny.
Botella Chivas 25 n?m


N l m?t s? pha tr?n ??c ?o c?a cc lo?i r??u Whisky t?t nh?t, ?? tu?i t?i thi?u l 25 n?m. H??ng th?m c?a cam ng?t v ?o ???c theo sau b?i cc ghi ch c?a bnh h?nh nhn v h?t, trong khi s-c-la d?u hi?u mu da cam ???c k?t h?p v?i cc creaminess caramel.

Colin Scott (Chivas Regal Master My xay sinh t?), ng??i sng t?o c?a th?c u?ng tuy?t v?i ny l ch?u trch nhi?m cho l? khai m?c c?a chai ??u tin c?a Chivas Regal 25 n?m trong h?n 100 n?m l?ch s?, hnh ??ng tr??c m nh?c kn ch?i 25 S? C?u H?a New York, l m?t ch??ng trnh trong phong cch tinh khi?t nh?t " Broadway ", sau khi Colin Scott trnh by khoa tr??ng gi?i quy?t cc khch hng l?p rp cho b?a ?n t?i qua n?m ??u tin trn th? gi?i ny Scotch xa hoa.
Chivas 25's glittering debut New York

Hm nay Chivas Regal th??ng hi?u l?n h?n bao gi? h?t v ? bn ???c h?n 48 tri?u chai m?i n?m. Sau khi b? quy?n r? New York v?i r??u whisky ny ? m?t m?c gi $ 299, Chivas 25 n?m s? ra m?t t?i cc thnh ph? c uy tn ? 30 qu?c gia trn th? gi?i.

                                tumblr lixjq95doW1qdfmdc

Chivas Regal gia ?nh

Whisky Chivas Regal ???c pha tr?n trong m?t phong cch ngi nh ??c bi?t c?a m?t h??ng v? ng?t ngo, m d?u. [3]

    Chivas Regal 12 Year Old: t?ng h?p t? whisky tr??ng thnh t nh?t 12 n?m. V?: Vng v kem trn vm mi?ng, m?t h??ng v? c?a m?t ong v qu? to chn, v?i cc ghi ch hazelnut, vani v butterscotch [4]
    Chivas Regal 18 Year Old: t?ng h?p t? whisky tr??ng thnh t nh?t 18 n?m. V?: S c la v cc ghi ch mu da cam, m?t s? cy c mi v gia v? trn m?i v m?t tri cy, ??y ??, cam qut v gia v? vm mi?ng, v?i cc ghi ch sherry ?? k?t thc. [5]
    Chivas 25 n?m :???c t?o ra b?ng cch s? d?ng cc lo?i whisky t? t nh?t 25 n?m, ch? c s? l??ng h?n ch? v?i gi bn l? c?a c $ 300. [6] H??ng v?: s? pha tr?n c ghi ch n?m qu? m?, ?o.

IMG 2611

L?ch s?

Nh Schivas, m?t lu ?i l?n, ???c xy d?ng t?i Schivas Aberdeenshire n?m 1640. Ci tn ???c b?t ngu?n t? 'seamhas Gaelic, c ngh?a l n?i h?p. [7]

Chivas Brothers d?u v?t ngu?n g?c c?a mnh ?? m? m?t c?a hng t?p ha t?i 13 King St, Aberdeen n?m 1801. Cc c?a hng bn th?c ph?m sang tr?ng nh? c ph, gia v? k? l?, brandy Php, v Caribbean rums m?t khch hng giu c. N?m 1842, Chivas Brothers ? ???c gi? l?i ?? cung c?p quy ??nh cho gia ?nh hong gia t?i lu ?i Balmoral khi chuy?n th?m ??u tin c?a N? hong Victoria c?a Scotland.

N?m 1843, Chivas Brothers ? c?p Warrant Hong gia cung c?p hng ho cho N? hong Victoria . Chivas Brothers ? ???c m t? vo n?m 1890 l "ch?c ch?n cc doanh nghi?p purveying t?t nh?t ? pha b?c Scotland c?a Scotland c?a t?p ch Hm nay [8]

Trong nh?ng n?m 1850, James Chivas quy?t ??nh ?? ?p ?ng nhu c?u c?a khch hng giu c c?a mnh cho m?t whisky m??t m, b?ng cch b?t ??u ?? pha tr?n cc lo?i whisky ?? t?o ra m?t s? pha tr?n ??c quy?n c?a Chivas Brothers. Scotch whisky pha tr?n ??u tin c?a h? tn l Glen Dee Hong gia ? ???c ??a ra, sau ? vo nh?ng n?m 1860 b?i Scotch whisky pha tr?n th? hai c?a h?, 'Royal Strathythan. [9]

Trong ??u nh?ng n?m 1900, Chivas Brothers ? quy?t ??nh ?? t?o ra ?? tu?i nh?t Scotch whisky pha tr?n c?a h? ?? xu?t kh?u sang M?, n?i m cc n?n kinh t? ?ang bng n? sau khi l?n l??t c?a th? k? ? ???c thc ??y nhu c?u ??i v?i hng ha xa x?. Whisky ny ???c ??t tn Chivas Regal. [9]

Chivas 25 n?m ? ???c ??a ra vo n?m 1909 nh? Scotch sang tr?ng ban ??u, v tr? thnh m?t th??ng hi?u hng ??u t?i Regal Chivas M? ti?p t?c thnh cng c?a n cho ??n khi C?m vo nh?ng n?m 1920. [10]

Chivas Regal ? ???c mua b?i Seagrams vo n?m 1949, cung c?p phn ph?i r?ng h?n v h? th?ng ti?p th?.

Chivas Regal ? ???c ti pht ??ng nh? Chivas Regal 12 n?m tu?i ? M? sau s? ?? v? c?a c? hai C?m v chi?n tranh th? gi?i th? II. Chivas ? tr? thnh m?t th??ng hi?u th?i trang c?a th?i ??i, v tr? thnh k?t h?p v?i Frank Sinatra v ph?n cn l?i c?a Rat Pack . [3] Chivas Regal Scotch whisky theo yu c?u c?a Sinatra, cng v?i tinh th?n th??ng hi?u khc ? h?u tr??ng t?i bu?i bi?u di?n, [11] v Chivas ti tr? Frank Sinatra Diamond Jubilee Tour n?m 1990.

Trong n?m 1950, [12] cng ty Chivas Brothers ? c th? mua Distillery Strathisla trong ? s?n xu?t Malt ??n Strathisla , ???c s? d?ng trong h?n h?p Chivas Regal.

Ph?m vi Chivas Regal ? ???c m? r?ng v?i s? ra m?t c?a whisky ?? tu?i cao h?n, vo n?m 1997 v?i s? ra m?t c?a Chivas Regal 18 tu?i, v trong n?m 2007 v?i s? ra m?t c?a Chivas Regal 25. [13]

Chivas Regal ???c mua l?i b?i Pernod Ricard vo n?m 2000 khi s? chia tay c?a T?p ?on Seagrams.
Strathisla ch?ng c?t
Scotland Strathisla distillery.jpg

Cc nh Chivas Regal v v? tr c?a trung tm khch truy c?p c?a n n?m ? ch?ng c?t Strathisla. Ch?ng c?t ???c thnh l?p vo n?m 1786, [12] v l s? ch?ng c?t lm vi?c lu ??i nh?t ? vng Cao nguyn c?a Scotland - Strathisla Distillery , n?m ??trong Speyside .

Ch?ng c?t Strathisla ???c s? h?u b?i Chivas Brothers, v Strathisla ??n Malt l m?t trong cc lo?i whisky m?ch nha ???c s? d?ng trong h?n h?p Chivas Regal.

Strathisla malt ??n c m?t v? ng?t t? nhin v gip xc ??nh mi v? c?a Chivas Regal.
Ti?p th?

Trong n?m 2009, Chivas Regal ? pht ??ng m?t chi?n d?ch qu?ng co ton c?u m?i, ch?y trn t?t c? cc chu l?c. 'S?ng v?i tinh th?n th??ng v ? ???c t?o ra b?i c? quan qu?ng co Euro RSCG. Chi?n d?ch c tnh n?ng TV, bo ch, v qu?ng co ngoi tr?i.

Chivas Regal c?ng ti tr? cho The Black Eyed Peas ', Robbie Williams , c?a Beyonc , v Christina Aguilera 'tour du l?ch ? chu . [ c?n d?n ngu?n ]

Chivas Regal c?ng l ??c tr?ng trong qu trnh ?ng phim truy?n hnh Boston Legal.

Trong n?m 2011, Chivas Regal ti tr? Gi?i th??ng chu Thnh t?u n?i b?t trong M?c Th? thao [14]
Critical Acclaim

Whisky Chivas Regal ? th?c hi?n t?i x?p h?ng cu?c thi qu?c t? Th?n . M?c d n ch? nh?n ???c m?t huy ch??ng ??ng trong cu?c c?nh tranh m?i nh?t, trong ? n ? ???c nh?p (2009), Vng Ch? k Chivas Regal 18yr pha tr?n r??u whisky c l? Chivas, s?n ph?m nh?n ???c huy ch??ng vng nh?t g?p ?i vo n?m 2006 v 2008 San Francisco Th? gi?i Spirits cc cu?c thi. [15] whisky Chivas 25 n?m ? ginh ???c huy ch??ng b?c t?i cu?c thi.


N?m 1801 Anh em nh Chivas Regal m? m?t c?a hng th?c ph?m cao c?p t?i Aberdeen - Scotland. N?i t? tin c?a h? ? b?t ??u t? ?y. C?a hng chuyn cung c?p cc lo?i c ph, r??u Brandy c?a Php, Rum c?a vng Caribe v cc lo?i th?c ph?m ??t ti?n khc. ??ng th?i h? s?n xu?t lo?i r??u Whiskey ring c?a mnh, nh?m cung c?p cho cc nh qu t?c
N?m 1842 Anh em nh Chivas ? tr? thnh nh cung cp r??u cho Hong Gia Anh d??i th?i n? hong Victoria. ???c phong danh hi?u " Nh cung c?p r??u th??ng h?ng" vng B?c Scotland.
N?m 1909 Chivas gi?i thi?u r?ng ri s?n ph?m R??u Ngo?i Chivas 25 year n?m t?i M?,  s?n ph?m ngay l?p t?c tr? thnh m?t nhn hi?u ???c ?a chu?ng, khi?n cho cng vi?c c?a hng pht tri?n nhanh chng. Cho t?i n?m 1920 do lu?t c?m r??u t?i M? ? lm gi?m s? pht tri?n c?a hng.
N?m 1949 Chivas ? bi mua l?i b?i cng ty Seagrams, mt cng ty c?a Canada, c m?i quan h? v?i nh?ng nh bun r??u l?u t?i M?. L ?i?u ki?n thu?n l?i cho h? th?ng cung c?p s?n ph?m v gi? gn th??ng hi?u c?a Chivas.
N?m 1950 Chivas m?t l?n n?a ra m?t  v kh?ng ??nh l?i  th??ng hi?u sau th?i k? c?m r??u v ??i chi?n th? gi?i l?n th? 2.Nhanh chng tr? thnh th??ng hi?u ???c ?a dng.
N?m 1997 Chivas gi?i thi?u s?n ph?m Chivas 18 n?m do nh pha ch? Blender Colin Scott            
N?m 2000 S? tan ra c?a cng ty Seagrams ? t?o ?i?u ki?n cho t?p ?on Pernod Richard mua l?i Chivas, kh?i ??u cho nhi?u thnh cng t?i by gi?.

Chivas regal 25

 

N l m?t s? pha tr?n ??c ?o c?a cc lo?i r??u Whisky t?t nh?t, ?? tu?i t?i thi?u l 25 n?m. H??ng th?m c?a cam ng?t v ?o ???c theo sau b?i cc ghi ch c?a bnh h?nh nhn v h?t, trong khi s-c-la d?u hi?u mu da cam ???c k?t h?p v?i cc creaminess caramel.
Colin Scott (Chivas Regal Master My xay sinh t?), ng??i sng t?o c?a th?c u?ng tuy?t v?i ny l ch?u trch nhi?m cho l? khai m?c c?a chai ??u tin c?a Chivas 25 n?m trong h?n 100 n?m l?ch s?, hnh ??ng tr??c m nh?c kn ch?i 25 S? C?u H?a New York, l m?t ch??ng trnh trong phong cch tinh khi?t nh?t "Broadway", sau khi Colin Scott trnh by khoa tr??ng gi?i quy?t cc khch hng l?p rp cho b?a ?n t?i qua n?m ??u tin trn th? gi?i ny Scotch xa hoa.


Chivas Regal t?ng c??ng tn c?a n v?i l?ch s? v ngh?a c?a n m ?i tr? l?i trn 100 n?m, th?i gian ? cho th?y r?ng ch?t l??ng cao v ??u tranh ?? cung c?p cho ng??i tiu dng whisky siu cao c?p.

Trong n?m 1909, Chivas Regal 25 ? c k?ch b?n hon h?o ? tr? thnh m?t bi?u t??ng c?a s? sang tr?ng cho cc ngh? s? giu c v tuy?t v?i ? New York, tuy nhin, n?m 1920, th? gi?i tr?i qua m?t cu?c kh?ng ho?ng ton c?u, ???c u?ng r??u b? c?m , do ?, n ? b? ?nh h??ng.

Cu h?i l: Ti c th?c s? l k?t thc cho Chivas 25?

V?i s? xu?t hi?n c?a th? k? m?i v bn tay c?a Colin Scott, ng??i sng t?o v ch? my xay sinh t? cho Chivas Regal ch?ng c?t, c ??nh lm s?ng l?i huy?n tho?i c?a Chivas 25.

Thng m?i l?a ch?n c?n th?n v th? nghi?m c nhn c?a Colin Scott, th? mn ?? t?o ra v pha tr?n cc lo?i m?ch nha, v nhm nghin c?u c?a ba chuyn gia. S? pha tr?n cu?i cng c?a Chivas Regal 25 bao g?m phong cch v ki?t ch?t l?ng ban ??u n?m 1909 (whisky sang tr?ng ??u tin trn th? gi?i) ???c pha tr?n v?i cc truy?n th?ng m ???c s? d?ng Charles Howard huy?n tho?i trong th? k? th? m??i chn.

Hm nay, Chivas 25 n?m l m?t s? pha tr?n thanh l?ch, m??t m v hon ton cn b?ng v?i m?t nhn v?t giu c v phong ph v? h??ng v? v h??ng li?u, xem mi h??ng h? phch l cam ng?t v ?o, ti?p theo l ghi ch c?a bnh h?nh nhn v h?t . Nh?ng h??ng v? c?a ghi ch s-c-la giu hon ton cn b?ng v?i kem caramel v ghi ch c mi m?m, trn v di sang tr?ng.

Chivas Regal 25 n?m whisky l ?ng ng?c nhin phong ph trong tnh cch, l "REBORN LEGEND

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal khng ng?ng pht tri?n nh?ng dng whisky c?a chnh mnh. ?? ?nh d?u cho s? th?ng ti?n trong nh?ng n?m c?a th? k? XXI Chivas ? sng t?o ra s?n ph?m mang s? qu phi v sang tr?ng b?c nh?t c?a th??ng hi?u Chivas. Chivas Royal Salute 62 Gun Salute.
Giá 61.00.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas Regal 12 kh?i ngu?n c?a dng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nn m i thoang tho?ng c?a tri cy xanh r??u chivas 12 s? lm cho nh?ng b?a ti?c thm ph?n sang tr?ng, v lm m?t bu?i t?i thm trn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Chivas 100 mi hay tn nguyn b?n Chivas Brother - Royal Salutte Hundred Cask l m?t s?n ph?m cao c?p trong dng h? Chivas Regal. L s?n ph?m chnh hng ???c cng ty TNHH TMTH Thin Long phn ph?i.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 18 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay cn g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 21 n?m ???c ra ??i ?? cho m?ng l? ??ng quang c?a N? hong Elizabeth ?? nh? n?m 1953.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 25 year, Chivas 25 year Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky v cng ?ng gi b?i v ?y l m?t lo?i whisky v?i nguyn li?u ???c l?a ch?n k? cng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngt th?t khc bi?t.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:5cl
Nồng Độ:43 ??
B?n c nhu c?u mua r??u Chivas chnh hng. G?i Mr.Tu?n : 09 3637 2662 Chivas Regal 12 l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt.
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
Gi? ?y c thm s?n ph?m Chivas regal 12 chai 3Lit, mn ?n chnh trong cc b?a ti?c l?n. Chivas Regal 12 Year Old l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c b?t c? ?u, b?t c? lc no b?i v n d? dng ?? th??ng th?c v chia s?. Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t  v h??ng tri cy t??i mt. Gi? ?y Chivas cho thm ra chai Chivas regal 12 4lit, s?n ph?m Chivas dnh cho nh?ng b?a ti?c l?n.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:50ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas 18 hay cn g?i Chivas 18 n?m mang ??n cho ta h??ng v? ??m ch?t Chivas nh?t l g??ng m?t tiu bi?u cho Chivas regal trn ton th? gi?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas regal 21 years old l s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i cc s?n ph?m khc c?a hng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?, n?ng ?m, Chivas regal 21 years old hay cn g?i Chivas 21 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.  Gi? nay S?n ph?m m?i v?i chai 3 Lt, Tm ?i?m chnh c?a b?a ti?c hay trong cc cu?c vui. Hy l ch? nhn c?a s? sang tr?ng v l?ch lm v?i r??u Chivas 21 n?m chai 3 lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:43 ??
 Chivas 12 n?m l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? ?u, Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. V?i chai 1 Lt Chivas 12 n?m s? lm b?a ti?c l?n c?a b?n thm vui
Giá 750.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas Regal 12 Year Old 2 lt l m?t lo?i r??u whisky m b?n c th? th??ng th?c ? b?t c? n?i ?u, vo b?t c? th?i gian no.  Chivas Regal 12 Year Old n?i ti?ng v?i h??ng v? ng?t l?m v h??ng tri cy t??i mt. S?n ph?m m?i, chai to 2 lt, Hng chnh hng cng ty.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas revolve hay v?n th??ng ???c g?i v?i tn thn quen r??u Chivas ??a. L Dng r??u r?t hi?m g?p trn th? tr??ng r??u ni chung, v?i thi?t k? ki?u dng con quay ??c ?o chivas ??a lun chi?m v? th? cao trong lng nh?ng ng??i yu r??u.
Giá 1.350.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas regal gi?i thi?u s?n ph?m ??ng c?p v sang tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u n?i ti?ng ton c?u ny. V?i s? l??ng s?n xu?t h?n ch? hng n?m, th??ng th?c qua m?t l?n Chivas 38 n?m c l? b?n s? l ng??i may m?n.
Giá 10.500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Royal Salute 38 Year Old Stone of Destiny: pha tr?n t? cc lo?i r??u Whisky c ?? tu?i t nh?t l 38 n?m. ???c ? trong nh?ng thng g? s?i lu n?m ?? c ???c h??ng v? ngy ng?t trong mi?ng, n?ng nn ??m ? ? l nh?ng g chivas 38 n?m mang l?i cho ng??i dng, m?t l?n th??ng th?c h??ng v? Hong Gia s? khng gi?ng v?i b?t k? tr?i nghi?m l th no b?n ? t?ng tr?i, hy cng khm ph no.
Giá 16.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 12 n?m bn ? h n?i, cng v?i cc s?n ph?m r??u Chivas khc nh? r??u chivas 18 n?m, chivas 21 n?m, chivas 25 n?m v r??u chivas 38 n?m cng ty chng ti ??a ??n khch hng nh?ng dng r??u chivas ngon nh?t.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 100 mi ? H N?i, l  r??u c?p cao dng s?n ph?m r??u chivas. Chivas 100 mi ???c ??p trong nh?ng thng g? s?i c tu?i th? t? 80-100 n?m, mang h??ng v? d?m ch?t h??ng g? v ch?t ?? c?n trong r??u d??ng nh? khng cn, ??ng l?i trong r??u l chi?t xu?t t? mn g? s?i th?m ngon.
Giá 4.400.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Chivas 18 n?m ???c ?nh gi l s?n ph?m r??u tiu bi?u trong n?m 2011, ??t nhi?u gi?i th??ng trn th? gi?i trong l?nh v?c r??u whisky. R??u chivas 18 n?m l r??u len men ???c ? trong thng g? s?i c ?? tu?i t nh?t 18 n?m, nn n mang h??ng v? hoi c? c?a g? s?i, ?m p h??ng th?m mm d?u trong vm h?ng.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
R??u chivas 21 n?m bn ? h n?i bn gi bun b?ng gi l?. Bn chivas 21 n?m, dng r??u chivas cao c?p ???c ??p trong cc thng g? s?i dng trong ??p r??u vang c tu?i th? g? t? 20 - 30 n?m. R??u chivas t? lu nay ? v ?ang ???c ng??i Vi?t tin dng v? ch?t l??ng v m?u m, b?n hy l ng??i dng thng minh khi ch?n s?n ph?m ?? u?ng ho?c ?i bi?u.
Giá 2.350.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Chivas 12 n?m ???c bi?t ??n nh? mn r??u khai vi t? hngch?c n?m nay t?i Vi?t Nam. R??u chivas 12 n?m ???c bn trn th? tr??ng Vi?t v t?p trung ch? y?u ? hai thnh ph? l?n H N?i v TP HCM. Nay c thm s?n ph?m chai b mini v?i dung tch 50 ml ti?n cho nh?ng ng??i khng c th?i gian ?? d? ti?c hay ??n nh hng m v?n c th? th??ng th?c h??ng v? s? m?t c?a dng r??u ny. Chivas Regal s? 1 th? gi?i !
Giá 55.000 VNĐ
Dung Tích:4,5 Lt
Nồng Độ:43 ??
Bn chivas 12 n?m 4,5 Lt t?i cng ty Thin Long - H N?i. L s?n ph?m r??u chivas cao c?p ph?c v? cho nh?ng b?a ti?c l?n, cng ty chng ti bn cc lo?i r??u chivas ngo?i nh?p m s?n ph?m n?i b?t l r??u Chivas 4,5 Lt.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u chivas 18 n?m mini ? H N?i, l dng s?n ph?m r??u cao c?p trong dng r??u chivas. Gi? nay ra m?t s?n ph?m r??u chivas 18 n?m chai mini 50 ml ti?n cho ng??i dng c th? th??ng th?c dng r??u th?m ngon ny m?i lc m?i n?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:3000 ML
Nồng Độ:43 ??
V?i 3 mu xanh l?c, xanh d??ng v ?? Ruby, Chivas 21 n?m v?i ch?t l??ng khng ??i cho khch hng c thm s? l?a tr?n. Khi s?n xu?t Chivas 21 n?m, nh?ng chuyn gia c?a dng r??u danh ti?ng ny ? cho ra 3 m?u chai v?i 3 mu nh? trn, nh?ng thay v tr?n m?t trong ba th Chivas Regal ? ?? nguyn c? 3 m?u. Gi? nay Chivas 21 n?m ? v ?ang l m?t ph?n trong cu?c s?ng ng??i dn Vi?t. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u ! Chivas regal 21 years old.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u chivas 12 n?m ??i v?i dn Vi?t gi? l m?t mn qu khng th? thi?u trong m?i d?p l? t?t. V?i gia ?nh hay v?i b?n b, m?t ly r??u Chivas 12 n?m ? l hnh ?nh quen thu?c ??i v?i ng??i dn Vi?t. Cung chc tn xun, hi l?c ??u n?m cng CHIVAS 12 n?m tu?i.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Chivas 18 n?m ???c tinh ch? t? nh?ng thng r??u g? s?i c tu?i t? 18 n?m tr? ln. D??i bn tay c?a dng h? nh Chivas, Chivas 18 l m?t b??c nh?y ?? ?nh d?u s? pht tri?n v??t b?c trong th?i ??i tn ti?n. R??u chivas 18 ? ??n Vi?t Nam h?n 10 n?m v ?nh d?u m?t s? kh?i ??u t?t ??p trong nh?ng lng ng??i yu r??u. H??ng v? ?m ? v ch?t Chivas ch?y trong t?ng gi?t ? khi?n cho CHivas 18 lun l s? l?a tr?n hng ??u.
Giá 1.650.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
B?n mu?n mua r??u Chivas chnh hng, hy ??n Show room c?a hng r??u Chivas t?i 34 Nguy?n Siu - QU?n Hon Ki?m - H N?i. Chng ti l nh phn ph?i ???c xc nh?n bn hng chnh hng c?a Chivas v Johnnie Wlaker. Chivas 12 n?m H?p qu t?t l m?t hng s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong cc d?p t?t Nguyn ?n, hy ??m b?o b?n mua ???c hng chu?n hng ?ng ch?t l??ng nn hy ??n nh?ng Show room c?a hng ch? ??nh.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L phin b?n gi?i h?n c?a Chivas 21 n?m, Royal Salute Diamond Tribute ?em ??n nh?ng h??ng v? ??c s?c nh?t cho b?a ti?c c?a b?n. ???c Hong Gia Anh tr?n l s?n ph?m ??ng cai cho cc s? ki?n c?a Hong Gia trong n?m 2014 v v?a r?i l k? ni?m 60 n?m sinh nh?t N? Hong.
Giá 5.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i Phin b?n m?i c?a Chivas 21, Chivas Diamond Jubilee ra m?t vo thng 8 - 2012 t?i Vi?t Nam ?nh d?u m?t phn khc dng Chivas chai s? cao c?p khc c?a Chivas. Thi?t k? bng b?y Chivas Diamond Jubilee x?ng ?ng l s?n ph?m tiu bi?u trong lng r??u n?m 2012.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i dng s?n ph?m Chivas 21 n?m ( Chivas s? ) ? v ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, gi? c thm nhi?u lo?i kch c? chai ?? ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng c?a ng??i tiu dng. Chivas 21 n?m hy u?ng cng ??ng c?p hong gia.
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status