Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bia Heineken cao ( 500ml )

Bia Heineken cao ( 500ml )

Giá: 650.000 VNĐ
Dung Tích: 500ml
Xuất Sứ: H Lan
C r?t nhi?u chuy?n ?? ni v? hng bia H Lan ???c thnh l?p t? n?m 1863 ny, th??ng hi?u bia Heineken m ngy nay ? tr? thnh th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i.

Heineken - Th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i

 C r?t nhi?u chuy?n ?? ni v? hng bia H Lan ???c thnh l?p t? n?m 1863 ny, th??ng hi?u bia Heineken m ngy nay ? tr? thnh th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i.

heiniken-500ml

T?p trung vo ch?t l??ng l t??ng ch? ??o ???c nh sng l?p Gerard Adriaan Heineken kh?i x??ng ngay t? nh?ng ngy ??u c m?t trn th? tr??ng, ng??i ? du hnh h?u nh? kh?p chu u ch? ?? tm ra nh?ng nguyn li?u t?t nh?t cho s?n ph?m c?a mnh. Quy?t ??nh bn s?n ph?m c?a mnh trong cc siu th? c?ng l m?t t??ng m?i m? nh?m m? r?ng knh phn ph?i m?t cch ?ng k?. 

2010288467

H? c?ng lin t?c ti tr? cho cc s? ki?n m nh?c v th? thao n?i ti?ng, ch?ng h?n nh?: Gi?i qu?n v?t M? m? r?ng, Gi?i thi ??u golf Heineken Classic, Cp Bng b?u d?c Th? gi?i v hng lo?t nh?ng l? h?i nh?c jazz.

Nh?ng ?ng ni nh?t v?n l m?c tiu t?p trung vo xu?t kh?u ngay t? lc kh?i ??u vo th? k? 19 ? xy d?ng th??ng hi?u ny th?c s? tr? thnh m?t th??ng hi?u bia ton c?u s?m nh?t. Chi?n l??c xu?t kh?u ny ???c ??t c?n b?n trn ch? ngh?a c? h?i th?t khn kho ? d?n ??n s? pht tri?n ? ?t; ??n c? l vi?c Heineken nhanh chng trn ng?p th? tr??ng M? ch? ba ngy sau khi lu?t c?m bn th?c u?ng c c?n ???c bi b? vo n?m 1933.

Tuy nhin, xu?t kh?u m?i ch? l giai ?o?n ??u. Vi?c h?p tc v h?p ??ng nh??ng quy?n v?i cc hng bia ??a ph??ng sau ? m?i l giai ?o?n chnh ?? c?ng c? v ??y m?nh vi?c thm nh?p cc th? tr??ng n??c ngoi.

Chi?n l??c marketing c?a Heineken ngy nay t?p trung hon ton vo tnh cch xu?t kh?u c?a th??ng hi?u, th?m ch h? cn c c? m?t th??ng hi?u ph? v?i rn Heineken Export. Heineken t?p trung vo tnh cch xu?t kh?u c?a s?n ph?m c?a mnh theo cch t??ng t? nh? cch m Coca-Cola qu?ng b tnh xc th?c c?a h? v?i cu ch? ?? th? th?t.

Trong th?i ??i ton c?u ha ngy nay, khi m m?i th??ng hi?u ??u n? l?c ?? tr? thnh m?t th??ng hi?u th? gi?i, chi?n l??c ny c?a Heineken c v? nh? khng ???c khn ngoan m?y. Nh?ng th?c t? th Heineken v?n l th??ng hi?u bia ph? bi?n r?ng kh?p nh?t nh? tu?n bo Business Week ? vi?t: Heineken l st ngh?a nh?t v?i m?t th??ng hi?u bia ton c?u. Thm n?a,  Bia Ken l m?t trong nh?ng th??ng hi?u ??u tin nh?n ra t?m quan tr?ng c?a vi?c kinh doanh ?a Qu?c Gia.

Khng gi?ng nh? Coca-Cola v?i chi?n l??c nh? th? c m?t kh?p m?i n?i, Heineken ? xy d?ng danh ti?ng c?a mnh nh? th??ng hi?u lun thu?c v? m?t n?i no khc n?a (t nh?t c?ng bn ngoi ??t n??c H Lan). M?t cch v th?c v? th? xu?t kh?u ? ?em l?i cho Heineken m?t tnh cch ngo?i lai v b?t h?p php nh? th? ?? b?o ton s? h?p d?n m th??ng hi?u ny ? t?ng c ? th? tr??ng M? sau khi l?nh c?m bn r??u b? bi b?. Trong m?t th? gi?i m ng??i ta tin r?ng c? ? nh?ng n?i khc th??ng xanh h?n th h? c?ng s?n sng tin r?ng lo?i th?c u?ng ??ng trong nh?ng chai bia mu xanh l ny c?ng s? ngon h?n, ch?t l??ng h?n nh?ng h??ng v? th?c u?ng b?n ??a.

Nh?ng B quy?t Thnh cng:

  • Xu?t kh?u. Trong th?p nin 1950, tnh xu?t kh?u ? chuy?n t? m?t chi?n l??c phn ph?i sang thnh m?t tnh cch c?t li c?a th??ng hi?u Heineken. Th??ng hi?u ny hi?n l m?t t?m gi?y thng hnh ??n m?t n?i no khc.
  • S? nh?n di?n. Theo m?t cu?c kh?o st th??ng hi?u ton c?u chung gi?a Business Week v Interbrand th Heineken ch? l th??ng hi?u ton c?u th? hai sau bia Budweiser. Nh?ng th?t ra trong cc cu?c th? nghi?m th?c t? th Heineken chnh l th??ng hi?u bia duy nh?t m ng??i ta c th? nh?n ra ngay v?i ch? m?t v? chai khng nhn hi?u.
  • heiniken-500ml-03

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:250 ml
Nồng Độ:4.8 ??
C r?t nhi?u chuy?n ?? ni v? hng bia H Lan ???c thnh l?p t? n?m 1863 ny, th??ng hi?u bia Heineken m ngy nay ? tr? thnh th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i. B?n ? m?t l?n th??ng thc h??ng v? bia Ken.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:330 ml
Nồng Độ:9 ??
???c bi?t ??n trn ton th? gi?i, tuy khng ph?i l lo?i bia bn chay nh?t  nh?ng l m?t trong cc lo?i bia ??ng c?p l?t vo t?p 5 cc lo?i bia hng ??u . H??ng v? ??m ? ng?t lim h??ng la m?ch ? cu?i l??i l nh?ng g ??c tr?ng nh?t c?a dng Bia Chimay. Hy t?n h??ng ma H ngy ng?t h??ng la m?ch v?i 1 chai Chimay ?? xoa ?i ci nng oi ? . 24 chai / Thng - Chimay Xanh
Giá 2.550.000 VNĐ
Dung Tích:355 ml
Nồng Độ:5 %
V?i n??c bia mu vng nh?t b?t m?t v h??ng v? kh qun khi th??ng th?c cng m?t lt chanh khi?n bia Corona t? lu tr? thnh th?c u?ng quen thu?c c?a ng??i dn trn th? gi?i. B?n ? th??ng th?c bia corona ch?a, hy cng chng ti tr?i nghi?m nh.
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
Bia DAB 500ml - ??C
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
  Cng ty Chng ti chuyn bn cc lo?i bia nh?p kh?u nh? bia Bitbuger bia DAB, bia Heineken v?i gi bn bun b?ng gi bn l?. Mua bia Bitbuger gi t?t nh?t
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:250 ml
Nồng Độ:4.8 ??
    Cng ty Chng ti chuyn bn cc lo?i bia nh?p kh?u nh? bia Bitbuger bia DAB, bia Heineken v?i gi bn bun b?ng gi bn l?. Mua bia Bitbuger gi t?t nh?t
Giá 700.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status