Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bia Corona

Bia Corona

Giá: 890.000 VNĐ
Dung Tích: 355 ml
Xuất Sứ: Mexico
V?i n??c bia mu vng nh?t b?t m?t v h??ng v? kh qun khi th??ng th?c cng m?t lt chanh khi?n bia Corona t? lu tr? thnh th?c u?ng quen thu?c c?a ng??i dn trn th? gi?i. B?n ? th??ng th?c bia corona ch?a, hy cng chng ti tr?i nghi?m nh.

 

Bia Corona

 

Bia Corona hay Corona Beer ???c bi?t ??n nh? l m?t th?c u?ng c?a ma H.  Xu?t x? t? Mexico nh?ng bia Corona ???c phn ph?i r?ng t?i Chu M? v gi? n ? thnh lo?i bia ph? thng trn ton th? gi?i. L dng bia c s?n l??ng xu?t kh?u hng ??u th? gi?i - Bia Corona c th? ???c tm th?y ? t?t c? cc qu?c gia m b?n mu?n ?i du l?ch. Mu bia vng nh? v n th??ng ???c s? d?ng v?i m?t lt chanh ty g?n trn c? chai, ki?u u?ng ny lm t?ng thm h??ng v? c?a bia Corona v tr? thnh ?i?m ??c tr?ng c?a lo?i bia ny.

0410 corona_970-630x420

Bia Corona th??ng ???c bn v?i 1 pack 6 chai 355 ml v 1 thng th??ng l 4 pack, cch thi?t k? ny c?a Corona kh khc bi?t so v?i cc lo?i bia nh?p kh?u khc l th??ng ?i theo thng 20 ho?c 24 chai, nh?ng c?ng nh? cch chia pack ny r?t th?n ti?n cho vi?c mang ?i ?? s? d?ng v 1 pack c?ng r?t ph h?p v?i kh? n?ng u?ng c?a 1,2 ng??i nn b?n s? c m?t t?i tuy?t v?i v?i 1 pack Corona bn b?n b.

uad1414465611

Ni l?i v? cch u?ng c?a bia Corona v?i chanh ty th ? Vi?t Nam ng??i dng c?ng r?t phong ph v? cch s? d?ng lo?i bia ny, thay v chanh ta v? xanh v v? chua h?n chanh ty th ng??i vi?t cn hay s? d?ng bia Corona b?ng cch ??p l?nh u?ng th?ng ho?c cho thm t mu?i tinh ln c? chai ?? nhm nhi. Ring v?i chng ti th chng ti tr?n cch c?n m?t lt chanh v km m?t ng?m Corona, cn cc b?n ? Cc b?n th??ng th?c bia Corona gi?ng chng ti khng  hay cc b?n s? c s? tr?i nghi?m cho ring mnh ? Hy cng chng ti th??ng th?c bia Corona, dng bia m c? th? gi?i ?ang ?a chu?ng nh !

R??u Thin Long l nh phn ph?i c?a hng r??u Chivas, Johnnie Walker, Ballantines v vodka Nga cc lo?i. nay cng ty chng ti cn l phn ph?i c?a cc lo?i bia nh?p kh?u n?i ti?ng, trong ? bia Corona l lo?i bia ch? ??o khi ma h ?ang ??n.

corona

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
C r?t nhi?u chuy?n ?? ni v? hng bia H Lan ???c thnh l?p t? n?m 1863 ny, th??ng hi?u bia Heineken m ngy nay ? tr? thnh th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:250 ml
Nồng Độ:4.8 ??
C r?t nhi?u chuy?n ?? ni v? hng bia H Lan ???c thnh l?p t? n?m 1863 ny, th??ng hi?u bia Heineken m ngy nay ? tr? thnh th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i. B?n ? m?t l?n th??ng thc h??ng v? bia Ken.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:330 ml
Nồng Độ:9 ??
???c bi?t ??n trn ton th? gi?i, tuy khng ph?i l lo?i bia bn chay nh?t  nh?ng l m?t trong cc lo?i bia ??ng c?p l?t vo t?p 5 cc lo?i bia hng ??u . H??ng v? ??m ? ng?t lim h??ng la m?ch ? cu?i l??i l nh?ng g ??c tr?ng nh?t c?a dng Bia Chimay. Hy t?n h??ng ma H ngy ng?t h??ng la m?ch v?i 1 chai Chimay ?? xoa ?i ci nng oi ? . 24 chai / Thng - Chimay Xanh
Giá 2.550.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
Bia DAB 500ml - ??C
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
  Cng ty Chng ti chuyn bn cc lo?i bia nh?p kh?u nh? bia Bitbuger bia DAB, bia Heineken v?i gi bn bun b?ng gi bn l?. Mua bia Bitbuger gi t?t nh?t
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:250 ml
Nồng Độ:4.8 ??
    Cng ty Chng ti chuyn bn cc lo?i bia nh?p kh?u nh? bia Bitbuger bia DAB, bia Heineken v?i gi bn bun b?ng gi bn l?. Mua bia Bitbuger gi t?t nh?t
Giá 700.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status