Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Bia Chimay xanh

Bia Chimay xanh

Giá: 2.550.000 VNĐ
Dung Tích: 330 ml
Xuất Sứ: B?
???c bi?t ??n trn ton th? gi?i, tuy khng ph?i l lo?i bia bn chay nh?t  nh?ng l m?t trong cc lo?i bia ??ng c?p l?t vo t?p 5 cc lo?i bia hng ??u . H??ng v? ??m ? ng?t lim h??ng la m?ch ? cu?i l??i l nh?ng g ??c tr?ng nh?t c?a dng Bia Chimay. Hy t?n h??ng ma H ngy ng?t h??ng la m?ch v?i 1 chai Chimay ?? xoa ?i ci nng oi ? . 24 chai / Thng - Chimay Xanh

 

Gi?i thi?u v? l?ch s? v thnh ph?n Bia Chimay xanh

XEM GI CC LO?I BIA NH?P KH?U KHC : T?I ?Y

 

Nh my bia Chimay ( " Bires de Chimay " ) l m?t nh my bia trong vng Chimay , mi?n nam Hainaut , B? . Nh my bia n?m ? Scourmont Abbey , m?t tu vi?n Trappist , v l m?t trong m??i nh my bia trn ton th? gi?i s?n xu?t bia Trappist .
H? lm ra 3 lo?i bia phn ph?i r?ng ri : Chimay ?? , Chimay Bleue , v Chimay Blanche.

Monasterios trapenses_belgas

Scourmont Abbey trong Chimay , B?
Nh my bia ???c thnh l?p bn trong Scourmont Abbey, trong khu ? th? c?a B? Chimay n?m 1862. 

Nh my bia s?n xu?t ba lo?i phn ph?i r?ng ri v m?t patersbier dnh ring cho cc tu s? ; h? ???c g?i l Trappist bia v chng ???c th?c hi?n trong m?t tu vi?n Trappist . ?y l nh my bia ??u tin s? d?ng ??nh Trappist Ale trn nhn c?a n .

tu si

Nh? v?i t?t c? cc nh my bia Trappist khc, bia ???c bn ch? h? tr? ti chnh c?a tu vi?n v cc nguyn nhn t?t . Kinh doanh nh my bia tr? ti?n thu s? d?ng ti s?n trong tu vi?n , ???c s? d?ng ?? h? tr? cc c?ng ??ng tu s? . Ph?n l?n l?i nhu?n t? vi?c bn bia ???c phn ph?i ??n t? ch?c t? thi?n v pht tri?n c?ng ??ng xung quanh khu v?c. ??n n?m 2007, doanh s? bn hng cho cc s?n ph?m Chimay v??t qu 50.000.000 $ m?i n?m.

wod1339040890

N??c cho cc lo?i bia ???c rt ra t? m?t ci gi?ng n?m bn trong cc b?c t??ng tu vi?n. Cc ch?t r?n ???c l?c t? b bia ???c ti ch? thnh th?c ?n ch?n nui ???c trao cho nh?ng con b gi?ng nh? s?n xu?t s?a cho Chimay pho mt .

Bia ???c v?n chuy?n t? tu vi?n ??n nh my ?ng chai 12 km , c th? ?ng 40.000 chai m?t gi? . Bia sau ? b?o qu?n trong chai trong ba tu?n tr??c khi ???c v?n chuy?n trn ton th? gi?i . N?m m??i ph?n tr?m s?n xu?t bia Chimay ???c bn trn th? tr??ng xu?t kh?u . 

800px-Trappist Beer_2013-08-31

Nh my s?n xu?t bia ? ???c c?p nh?t vo n?m 1988, v ??n n?m 2005 s?n xu?t 12 megalitres hng n?m.

Bia

bia-chimay-xanh zps47910e56

B?n lo?i Chimay :
Chimay Blue ale
Cc thnh ph?n : n??c, la m?ch , tinh b?t m , ???ng, chi?t xu?t hop v men ; chi?t xu?t c?a malt ???c s? d?ng trong Rouge v Bleue cho mu.

Chimay ??, 7 % abv . Trong chai 75 cl, n ???c g?i l Premire . N l m?t mu nu dubbel mu t?i v c m?t h??ng hoa ng?t tri cy .

Chimay Blue, 9 % abv t?i h?n ale . Trong chai 75 cl, n ???c g?i l Grande Rserve . Bia ??ng nu ny c m?t ??u kem nh sng v m?t h??ng v? h?i ??ng. ???c coi l dng bia Chimay "c? ?i?n" , n th? hi?n m?t chi?u su ?ng k? tri cy , nhn v?t cay .

Chimay Chimay Ba , 8 % abv tripel vng . Trong chai 75 cl, n ???c g?i l Cinq Cents . Bia s?c nt ny mang m?t mu cam sng , v l nh?y nh?t v kh nh?t c?a ba.

Chimay Dore ( vng) , 4,8% abv ale , ? t? cc thnh ph?n t??ng t? nh? Red , nh?ng nh?t mu v gia v? khc nhau. N l m?t patersbier , ch? nh?m m?c ?ch ???c u?ng t?i tu vi?n ho?c ? g?n nh tr? Auberge de Poteaupr , ? l lin k?t v?i cc tu vi?n . Cc nh s? t? u?ng nhi?u ny ch? khng ph?i l m?nh h?n ba . Cc Dore chai hi?m th?c hi?n theo cch c?a h? ra l thng qua cc ngu?n khng chnh th?c . Ch? g?n ?y , Ch? c t n?i ?? u?ng bia ny n?m ? cng ty c?a Anh qun r??u Fuller . ??c quy?n 20 qun r??u ? ???c l?a ch?n ?? bn Chimay vng , c?ng gi?ng nh? nh?ng qun r??u tu vi?n ?ang bn n .

bia-ngoai-nhap-o-sieu-thi-1-large

Grand Cru pho mt Chimay c?a
K? t? n?m 1876 tu vi?n c?ng ? lm pho mt, v tnh ??n n?m 2010 cung c?p b?n lo?i pho mt. 

Cc lo?i pho mt l:

Chimay v?i bia , c v? ???c ngm trong bia Chimay .
Chimay ??i c? ?i?n , m?t pho mt p bn c?ng .
Chimay Grand Cru , ???c lm t? s?a ti?t trng v tr??ng thnh trong su tu?n.
C? Chimay , m?t pho mt c?ng tr??ng thnh t nh?t l su thng.

35987011 H

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
C r?t nhi?u chuy?n ?? ni v? hng bia H Lan ???c thnh l?p t? n?m 1863 ny, th??ng hi?u bia Heineken m ngy nay ? tr? thnh th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i.
Giá 650.000 VNĐ
Dung Tích:250 ml
Nồng Độ:4.8 ??
C r?t nhi?u chuy?n ?? ni v? hng bia H Lan ???c thnh l?p t? n?m 1863 ny, th??ng hi?u bia Heineken m ngy nay ? tr? thnh th??ng hi?u bia ph? bi?n nh?t trn th? gi?i. B?n ? m?t l?n th??ng thc h??ng v? bia Ken.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:355 ml
Nồng Độ:5 %
V?i n??c bia mu vng nh?t b?t m?t v h??ng v? kh qun khi th??ng th?c cng m?t lt chanh khi?n bia Corona t? lu tr? thnh th?c u?ng quen thu?c c?a ng??i dn trn th? gi?i. B?n ? th??ng th?c bia corona ch?a, hy cng chng ti tr?i nghi?m nh.
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
Bia DAB 500ml - ??C
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:4.8 ??
  Cng ty Chng ti chuyn bn cc lo?i bia nh?p kh?u nh? bia Bitbuger bia DAB, bia Heineken v?i gi bn bun b?ng gi bn l?. Mua bia Bitbuger gi t?t nh?t
Giá 890.000 VNĐ
Dung Tích:250 ml
Nồng Độ:4.8 ??
    Cng ty Chng ti chuyn bn cc lo?i bia nh?p kh?u nh? bia Bitbuger bia DAB, bia Heineken v?i gi bn bun b?ng gi bn l?. Mua bia Bitbuger gi t?t nh?t
Giá 700.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status