Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Ballantine's 12 n?m

Ballantine's 12 n?m

Giá: 500.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old

Ballatine's 12 n?m

Cha kha trong thnh ph?n c?a Ballantines ???c pha tr?n t? Miltonduff v Glenburgie c?ng nh? Whisky ???c ch?ng c?t t? kho?ng 50 n?m. Ballantines 12 n?m l lo?i whisky phong ph, tr?n m??t v ph?c t?p, ???c pha tr?n t? cc single malt v cc h?t ng? c?c ???c ? ???c ch?n l?a ??c bi?t.

- Mu s?c : c mu vng r?m nh?t.

- H??ng v?: s? m?nh m? c?a h??ng v? tri cy v m?t ong, b?, m?t cht h??ng caramel v v? cay. Hon ton khng gy kh ch?u, m?i h??ng v? tr? nn h?p d?n h?n so v?i ban ??u. ?? su c?a h??ng v? c chi?u su h?n khi so v?i Finest.

- V? cu?i : ?? ng?n v?a ph?i, ?m, khng c v? ??ng hay b?t k s? kh ch?u no

ballantines-12-year-old-ritual-by-lee-broom

Ballantines 12 Years l dng r??u Whisky pha tr?n c?a Scotland v?i h??ng v? phong ph, tinh t?, tao nh . ?y ???c coi l h??ng v? tho? mn phong cch hi?n ??i . V?i mu n??c vng sng , v h??ng v? khng th? nh?m l?n ??n t? h?n h?p pha tr?n cc lo?i Whisky m?ch nha v ng? c?c ???c l?a ch?n t? m? c ?? tu?i t nh?t 3 n?m . D?u ?n h??ng v? m?ch nha c?a Miltonduff v Glenburgie ? mang ??n cho Ballentines 12 n?m h??ng v? c?a Chocolate , vani v to m?t .


L?ch s? c?a Ballantines

Theo nh?ng ghi chp ?? l?i c?a Ballentines th vo n?m 1827 George Ballantine m? m?t c?a hng t?p ph?m chuyn cung c?p cc s?n ph?m whiskey t?i Edinburgh.N?m 1865 George  nh??ng l?i c?a hng ? cho ng??i con c? Archibald qu?n l c?a hng ?? ng c th?i gian ?? m? m?t doanh nghi?p to h?n t?i Glasgow c?ng v?n cung c?p cc s?n ph?m v? r??u. ??c bi?t l cung c?p cho gia ?nh hong gia Anh. ??ng th?i s?n xu?t ra nh?ng lo?t hng ??u tin d?a theo s? ?i h?i c?a th? tr??ng. Ng??i con th? 2 George junior ? tham gia vo cng b? v thnh l?p doanh nghi?p Ballantine & Son.

Cng ty b?t ??u xu?t kh?u lo?i r??u d??i th??ng hi?u Ballentines

N?m 1965 cng ty nh?m pht tri?n th? tr??ng chu u. V ??t ???c nhi?u thnh cng.
N?m 1986 tr? thnh m?t doanh nghi?p l?n ??ng th? 3 trong lng Scotch whiskey. v l l?a ch?n s? 1 t?i Tri?u Tin.
N?m 2005 Ballentine's ? ???c Pernod Richard mua l?i

Cch dng: Cho Ballantine's 12 Years old  vo Ly cao ??ng ? r?i ?? ??y b?ng Soda trang tr b?ng v? chanh bo m?ng

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.
Giá 1.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:2 Lt
Nồng Độ:40 ??
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.
Giá 1.250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.
Giá 860.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status