Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Ballantine's Finest

R??u Ballantine's Finest

Giá: 285.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines

 

???c thnh l?p vo n?m 1827 t?i Edinburgh, nh c?a Ballantine ban ??u l m?t ti?m th?c ph?m, tr??c khi chuyn v? whisky v tr? thnh c? s? chuyn nghi?p ?ng chai. Cng ty di chuy?n ??n Glasgow vo n?m 1872, n ? ???c bn cho ch? s? h?u m?i 20 tu?i. Sau khi m? r?ng ho?t ??ng c?a n d?n d?n, cng ty l m?t trong nh?ng ngi nh ??u tin th? thai t??ng c?a whisky siu cao c?p, ra m?t vo 1930 sang tr?ng sng t?o ? l 2 lo?i 17 n?m v 30 n?m. Xu?t kh?u sang Hoa K? t? nh?ng n?m 30, Ballantine c?a d?n d?n pht tri?n s? hi?n di?n c?a n ? chu u v trong n?m 2005 ? ???c mua l?i b?i Pernod Ricard ? th?c hi?n cc th??ng hi?u ??ng th? hai ton c?u.

                  ballantines-dinny-sculptor-small-24909

Whisky Blended Scotch Ballantine

???c php c?a Ballantine N?m 1827 ? tu?i 19, George Ballantine m? c?a hng ??u tin c?a mnh v ch? vi n?m sau ? vo n?m 1831, ng m? c?a hng th? hai c?a mnh ? Edinburgh. Cu?i cng, ng chuy?n ??n m?t v? tr ?n t??ng h?n ? Glasgow v t?p trung vo whisky bn bun. N?m 1895, N? hong Victoria trao Ballantine L?nh Hong gia ? l s? ?ng h? cu?i cng c?a danh ti?ng c uy tn c?a cng ty. Finest Ballantine 15 n?m sau ? ? ???c pht tri?n v n?i ln nh? xu?t kh?u chnh c?a cng ty.

? l vo n?m 1937 m cng ty nh?n ???c Grant c?a Arms Heraldic, cng nh?n George Ballantine & Son l m?t "thnh l?p cng ty cao qu trn Noblesse c?a Scotland". Cnh tay huy hi?u trang tr Grant xu?t hi?n trn t?t c? cc chai r??u whisky c?a Scotland ngy ny.

M? r?ng kho tr??ng thnh ? ???c pht tri?n t?i Dumbuck g?n Dumbarton, v Willowyard g?n Beith trong Ayrshire. V, n?m 1977, m?t vi d?m t? Dumbarton, nh c?a tr? s? chnh c?a cng ty, tr?n tin ti?n nh?t c?a chu u v nh my ?ng chai ? ???c m? t?i Kilmalid.

Ph?m vi c?a Ballantine l ph?m vi ton di?n nh?t v? ch?t l??ng scotch whisky pha tr?n b?t c? n?i no trn th? gi?i. Ballantine ???c thnh l?p nh? l m?t th??ng hi?u ton c?u l?n v bn Scotch whisky t?t nh?t ? chu u. ?y c?ng l m?t trong n?m whisky pha tr?n bn ch?y nh?t trn ton th? gi?i. M?i chai Hai lo?i ???c bn. Ballantine ph?m vi c?a whisky Scotch pha tr?n ? ??t ???c s? l??ng cao nh?t c?a gi?i th??ng v danh hi?u trong cc cu?c thi qu?c t?.
???c php c?a Ballantine
Trong n?m 2005, cng ty ? tr? thnh m?t ph?n c?a t?p ?on ton c?u, by gi? g?i l Chivas Brothers LTD, l m?t ph?n c?a r??u vang Php v tinh th?n cng ty ton c?u - Pernod Ricard.

???c php c?a Ballantine
Mua Ballantines ?y!
Pha tr?n lo?i whisky Ballantine'S FINEST

Ballantine c?a Finest, ph?c t?p Scotch whisky pha tr?n tinh t? v thanh l?ch. N ???c coi l h??ng v? ?? ?p ?ng m?t phong cch hi?n ??i. Mu vng nh?t v h??ng v? c?a th??ng hi?u khng th? nh?m l?n ??n t? m?t h?n h?p ph?c t?p c?a cc l?a ch?n c?n th?n lo?i whisky m?ch nha v ng? c?c t?t c? cc ?? tu?i t nh?t l ba n?m v lu h?n n?a. Cc h??ng v? ch? k malt c?a Miltonduff v Glenburgie ??a ra g?i Ballantine Finest c?a chocloate, to ?? v vani.

Mu s?c: vng nh?t.

M?i: Soft, thanh l?ch, heather mi h??ng m?t ong v?i m?t cht gia v?.

V?: h??ng v? tinh t? cn b?ng v?i cc tng mu s-c-la s?a, to ?? v vani.

Nhn v?t & Body: Soft, ng?t v ph?c t?p. Lm trn.

K?t thc: S? ph?c t?p sau h??ng v? ?em ??n m?t b?t ng? cho ng??i u?ng , h??ng hoa c? ?m ??n cho ballantines m?t s?n ph?m trn v?.

     ballantines finest 7

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.
Giá 1.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:2 Lt
Nồng Độ:40 ??
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.
Giá 1.250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.
Giá 860.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status