Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Ruou Ballantine 12

Ruou Ballantine 12

Giá: 500.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.

 R??u Ballantines 12 n?m

N l s? k?t h?p c?a nhi?u lo?i m?ch nha pha tr?n soctch c? b?n Miltonduff, Balblair, Pulteney Glenburgie v ODL. Ballantine 12 n?m l m?t s? pha tr?n cao c?p bi?n m?m m?i v ph?c t?p t?o thnh s?n ph?m. N l k?t qu? c?a vi?c l?a ch?n v s? k?t h?p c?a h?n 40 lo?i whisky m?ch nha v ng? c?c 12 n?m tu?i tr? ln. Ra m?t trong n?m 2005 Ballantine 12 n?m ???c cng nh?n nh? l m?t tiu chu?n qu?c t? cho whisky Scotch cao c?p.

Mu vng v?i mu s?c h? phch, m?i cho th?y cc ghi ch c?a tri cy, m?t ong v i?t. Vm mi?ng l s c la, kem v ti?t l? cc ghi ch c?a sherry. K?t thc l ng?n v h?i ht thu?c l t??ng nh? r??u khai v?.

Ballantines thc ??y doanh s? bn hng v?i chi?n d?ch Ballantines Championship

Pernod Ricard Travel Retail t? ch?c gi?i V ??ch Golf l?n th? 5 c?a Ballantines v?i s? ra m?t chi?n d?ch t??ng tc ??y ?? trong knh bn l? du l?ch, trong su?t thng 3 & 4.

Cc chi?n d?ch khuy?n mi h?p d?n ng??i tiu dng, di?n ra t?i sn bay Incheon & sn bay qu?c t? Gimhae, Hn Qu?c, sn bay qu?c t? Hong Kong v sn bay Changi, Singapore, c?ng nh? cc ??a ?i?m t?i Vi?t Nam & Indonesia. Chi?n d?ch ny ? gp ph?n thc ??y doanh s? bn hng trong t?t c? cc th? tr??ng tr?ng ?i?m, theo Pernod Ricard.

Chi?n d?ch bn l? ny nh?m nng cao nh?n th?c v t?ng c??ng s? quan tm c?a ng??i tiu dng v?i gi?i v ??ch Ballantines thng qua hng lo?t ch??ng trnh qu?ng co, truy?n thng t?i nhi?u ?i?m ti?p xc khc nhau. Chi?n d?ch ny c?ng khuy?n khch s? tham gia c?a ng??i tiu dng vo cc ho?t ??ng di?n ra trong gian hng c?ng nh? tr?c tuy?n nh?m ??y m?nh doanh s? bn ra trong knh bn l? du l?ch.

T?i sn bay Incheon, n?i Ballantines cho ?n cc hnh khch t? kh?p n?i trn th? gi?i ??n v?i gi?i v ??ch ny, chi?n d?ch ? tri?n khai h? th?ng my mc k? thu?t s? v cc ph??ng ti?n truy?n thng x h?i, nh?m t?o nn tc ??ng. Du khch c th? khm ph c tnh th?c s? c?a h? v?i tr ch?i Golf 3D m ph?ng c?a Ballantines, song hnh v?i thng ?i?p c?a th??ng hi?u : True Character Leaves an Impression. ?i?u ny c?ng ph?n nh ch? ?? c?a gi?i v ??ch n?m nay, tn vinh c tnh c?a nh?ng golfer tuy?t v?i. Hnh khch c?ng c th? tham gia ch?p ?nh v?i danh hi?u ?o t?o b?i cng ngh? th?c ti?n gia t?ng t?i cc ?i?m Ballantines Championship 2012, v nh?n ?nh l?u ni?m c?ng nh? cc qu t?ng khc. H?n 1,000 ng??i tham gia ? ??ng ??ng t?i hnh ?nh c?a h? ln trang facebook c?a Ballantines v chia s? v?i b?n b c?a h? trn facebook.

M QR k?t h?p trong cc h?p ?n qu?ng co ? gip nng cao nh?n th?c v thu ht nhi?u hnh khch h?n n?a ??n v?i khu v?c tr?ng by Ballantines. Khch hng mua cc s?n ph?m c?a Ballantines nh?n ???c m?t mn qu v m?t c? h?i ginh ???c gi?i th??ng bao g?m : m?t chai Ballantines phin b?n gi?i h?n ginh ring cho gi?i v ??ch, c?ng nh? c? h?i duy nh?t ch?i golf cng cc chuyn gia trong gi?i ??u ProAm. Nh?ng ng??i tham gia tr ch?i tr?c tuy?n Golf 3D trn trang web c?a ch??ng trnh, cng chia s? ?n t??ng c?a h? v?i b?n b trn facebook, c?ng c c? h?i ginh ???c Gallery Tickets ??n v?i gi?i v ??ch Ballantines.

Kyung Min, Gim ??c th??ng hi?u cao c?p c?a Ballantines, t?i Pernod Ricard mi?n thu? Chu , cho bi?t: M?c tiu c?a chng ti l t?o nn m?t s? ??m chm trong t??ng tc v?i th??ng hi?u cho du khch, ?? h? tr? v thc ??y gi?i v ??ch Ballantines. Chng ti r?t vui m?ng khi chi?n d?ch ny ??t ???c thnh cng l?n.

Ballantines Championship l s? ki?n Golf l?n nh?t c?a Hn Qu?c, thu ht cc golf th? ??ng c?p hng ??u t? kh?p n?i trn th? gi?i. C?u v ??ch bao g?m nh v ??ch gi?i M? m? r?ng Graeme McDowell v c?u golf th? s? 1 th? gi?i Lee Westwood. S? ki?n n?m nay di?n ra t? 26-29 thng 4, t?i Blackstone Golf Club, Incheon, Hn Qu?c.

Ballantines s? l nh ti tr? chnh cho gi?i ??u ny ??n 2013.

b12

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.
Giá 1.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:2 Lt
Nồng Độ:40 ??
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.
Giá 1.250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.
Giá 860.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status