Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Ballantine's 40 n?m

Ballantine's 40 n?m

Giá: Lin H? VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotland
V?i H??ng th?m d?u ng?t hoa qu? n?ng ?m trong vm mi?ng, h??ng th?m ko di c? ngy. Ballantine's ???c s? m?n m? c?a ng??i dn trn ton th? gi?i. Nay v?i dng s?n ph?m cao c?p nh?t ? ???c ph? bi?n r?ng ri, tuy v?y ch?a ph?i lc no b?n mu?n l c?ng c ngay cho b?n 1 chai. Hy th? v?n may c?a b?n nh ! Hy g?i S?t : 0936372662 ?? h?i v thng tin c?a Ballantine's nh b?n

 

Ballantines 40 n?m 

 

XEM GI R??U BALLANTINE'S CC LO?I :  T?I ?Y

V?i ch? 100 chai ???c s?n xu?t, Ballantines 40 n?m ???c pht hnh v?i s? l??ng r?t h?n ch? t?i m?t s? s? sn bay chnh t?i Hn Qu?c, Singapore v Macao c?ng nh? trn cc chuy?n bay c?a Korean Air. Theo doanh s? bn ra c?a nhn hi?u trong tu?n ??u tin ra m?t chi?m t nh?t m?t n?a s? l??ng ???c phn b?.

0014-Ballantines 40yo_800

ballantine's 40 n?m

M?i c m?t trn th? tr??ng th? gi?i t? cu?i n?m 2012 v ch? s?n xu?t 100 chai m?i n?m. S? l??ng chai t ?i ???c phn b? ton th? gi?i nn ?? s? h?u 1 chai Ballantine's 40 n?m ? Vit Nam ? l ?i?u r?t kh, v?i s? ti?n kh l?n ?? s? h?u 1 chai r??u ? ?? tu?i 40 n?m, Ballantine's ? cho th? gi?i nhn nh?n m?t b??c ??t ph v? dng s?n ph?m c?a mnh.

376213974 640

???c s? m?n m? c?a nh?ng ng??i snh r??u, Ballantine's lun t? ho l dng s?n ph?m c kh?u v? ngon v?i gi thnh m?m m?i, nh?ng v?i lo?i Ballantine's 40 n?m ny cho th?y t?t c? nh?ng g tinh ty c?a chai r??u ??u x?ng ?ng v?i ??ng ti?n b? ra ?? mua n.

B40YO 6

Gim ??c th??ng hi?u cao c?p c?a Ballantines, knh mi?n thu? Chu c?a Pernod Ricard , Kyung Min nh?n xt:  Ballantines 40 n?m ? cho th?y thnh cng to l?n trong knh bn l? du l?ch Chu . Ch? ring t?i Singapore, chng ti ? bn 7 chai ch? trong vng 6 ngy k? t? khi ra m?t trong knh bn l? du l?ch.

B40YO butelka

Ph?n ?ng ban ??u v?i Ballantines 40 n?m ? ch?ng minh r?ng c m?t nhu c?u r?t l?n t? khch du l?ch cao c?p nh?ng ng??i lun tm ki?m nh?ng dng Scotch whisky t?t nh?t trong nh?ng dng siu sang tr?ng & uy tn. Ballantines 40 n?m l nhn hi?u hon h?o ?p ?ng ??y ?? nhu c?u ny, ng cho bi?t thm.

5496538-8198274

Cc sn bay ???c trang b? k? tr?ng by cao c?p  dnh ring cho Ballantines 40 n?m, t?i nh?ng v? tr trung tm quan tr?ng trong cc gian hng mi?n thu? c?ng nh? phng ch?. Ngoi ra, Pernod Ricard Mi?n Thu? Chu c?ng ? ti?n hnh m?t chi?n d?ch g?i thng ?i?p tr?c ti?p ??n nh?ng khch hng cao c?p trong khu v?c.

Ballantines-Championsh

Ballantines 40 n?m, dng s?n ph?m thu?c b? s?u t?p t?ng dnh ???c nhi?u gi?i th??ng c?a Ballantines, theo th??ng hi?u ny, l s?n ph?m k? ni?m ngh? th? cng ny c?ng nh? s? tinh thng trong ngh? ???c ch? tc ?? th?c hi?n kht v?ng c?a nh sng l?p George Ballantines mu?n s?n xu?t ra m?t dng whisky ??c bi?t ch? khi ?ng th?i ?i?m.

Dng whisky ny ???c pha tr?n b?i Chuyn gia pha ch? Sandy Hyslop, s? d?ng m?t s? l??ng r?t h?n ch? nh?ng dng whisky lu n?m t? h?m r??u qu hi?m c?a Ballantines. ???c ??t trong h?p g?, Ballantines 40 n?m l ??nh cao c?a th??ng hi?u ?i cng v?i ch? k c?a Hyslop. B?c th?y ch? tc b?c ng??i Anh, Richard Fox ? t?o ra 5 chi ti?t t? b?c sterling ?? hon thi?n v? ngoi cho Ballantines 40 n?m bao g?m : nt chai, c? chai, con d?u, nhn v ph?n ?? chai, t?t c? ??u mang ch?ng nh?n ring ???c c?p b?i v?n phng Kh?o Nghi?m London, d?u ch?ng nh?n c?a b?c ch?t l??ng cao h?n 700 n?m qua.

img 8092_1

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i Ballantines Finest
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Dng r??u mang h??ng th?m ng?t ngo, b?n c th? th?a s?c th??ng th?c v t?nh d?y v?i ??u c t?nh to v?i r??u Ballantines 12 years old
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:43 ??
M?t th??ng hi?u r??u whisky hng ??u th? gi?i. R??u Ballantine ? ???c kh?ng ??nh tn v v? tr c?a mnh trn dng r??u m?nh t?i Vi?t Nam. Ballantines 17 n?m v?i v? ng?t thin nhin v mi v? nh? nhng tri th?m kh?ng ??nh l r??u cao c?p trong dng Ballantines.
Giá 1.100.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tm hi?u thm v? r??u Ballantines 21 n?m. Ballantines 21 n?m dng chai trn c? ?i?n nh? bao dng r??u khc c?a Ballantines, nh?ng s? khc bi?t ? r??u Ballantines 21 l h??ng v? khi ???m ??ng l?i ??u l??i. V? ng?t c?a r??u khng gi?ng nh? v? ng?t ???ng hay ma, m m v? ng?t c?a tri cy t? nhin, b quy?t gia truy?n c?a gia ?nh nh Ballantine.
Giá 1.600.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Ballantine Dng r??u th??ng hi?u ???c ng??i dn Vi?t yu thch. Trong vi n?m g?n ?y Ballantine ???c nh?ng ng??i snh r??u coi nh? c?t ph?m khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a h?. H??ng th?m ng?t ngo Ballantine 30 n?m ?em ??n nh?ng khoi c?m v??t ra kh?i th?c t?i.
Giá 5.200.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Bn r??u Bllantines Limited gi bn gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Bllantines Limited m cn nhi?u Bllantines khc.  Mua bn Bllantines Limited, chng ti bn hng v?i thm nin g?n 30 n?m t?i H N?i, ??m b?o mang ??n nh?ng s?n ph?m ?ng nh?t cho m?i ng??i. R??u Ballantines Limited ??m ?.
Giá 3.200.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u ballantine's 3 Lt c m?t t?i Vi?t Nam t? nhi?u n?m nay, nh?ng nh?ng n?m g?n ?y s? l??ng r??u Ballantines tiu th? t?ng ??t bi?n. ?i?u ny c?ng d? hi?u khi m?t s?n ph?m r??u ch?t l??ng t?t v?i h??ng v? ng?t ngo l?i c gi thnh m?m m?i. V?i chai to 3 Lt, Ballantine's finest 3 Lt s? lm cu?c vui c?a cc b?n t??ng ch?ng nh? khng d?t ..
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:2 Lt
Nồng Độ:40 ??
R??u Ballantines whisky ? ???c dn Vi?t bi?t ??n v ?a chu?ng. Gi? nay Ballantines Finest dng s?n ph?m v?i h??ng v? ?m ? th?m ngon cho ra chai to 2 Lt lm cho nh?ng b?a ti?c thm vui. Hy t?n h??ng nh?ng h??ng s?c n?ng nn m Ballantines Finest mang l?i.
Giá 1.250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i s? l??ng c h?n v ch? s?n xu?t vo m?i d?p Ging Sinh cu?i n?m, Ballantine's Christmas v?i h??ng v? r??u 17 n?m khng ch? l m?t mn qu ngh?a m cn l k? v?t l?u l?i nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?m p.
Giá 860.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Ballantine Scotch Whisky Finest l m?t trong cc Whiskys trn th? gi?i Scotch pha tr?n t?t nh?t v?i 50 lo?i m?ch nha duy nh?t, 4 lo?i h?t duy nh?t. Quan tr?ng nh?t l lo?i m?ch nha tn c?a Miltonduff v Glenburgie lm nn th??ng hi?u c?a Ballantines
Giá 285.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
S? l?a tr?n sng su?t trong dng r??u pha tr?n cao c?p, r??u Ballantines 12 n?m mang ??n cho ng??i thn mn qu ngh?a v lm m?i ng??i ??n g?n nhau h?n.
Giá 500.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
Ballantine's dng whisky ? ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng trong nh?ng n?m g?n ?y, khng ch? v?i h??ng th?m mt d?u d? u?ng m Ballantine's cn kh?ng ??nh ??a ??n cho ng??i dng th?c u?ng ??ng c?p nh?t trong dng whisky pha tr?n. V?i thng g? s?i 17 n?m tu?i, Ballantine's cho ra Ballantine's 17 n?m
Giá 1.100.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status